Ankara Gazi Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları Belli Oldu

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları belli oldu. 

Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilanında: 

"Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 24 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır." 

denildi. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.(17.07.1985 ve üstü doğumlu olmak)

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

6- İnşaat Mühendisi kadrosuna başvuru yapacak adayların Sahada çalışma ve seyahat engeli olmamalıdır.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru Şekli ve Zamanı 

Başvuracak adayların www.personelilan.gazi.edu.tr  adresinden üye girişi yaparak gereken evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemlerini tamamlaması gerekir. Başvurular 17 Temmuz 2020 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. 

- KPSS Cafe, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5012760/ankara-gazi-universitesi-personel-alimi-yapiyor-basvuru-sartlari-belli-oldu