Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Artık arşiv araştırması kamuya alınacak tüm personel için zorunlu. Güvenlik soruşturması ise sadece polis, asker gibi gizlilik dereceli kurumlar için yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kamuya alınacak tüm personele uygulanan bir uygulamadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurlar, polis, asker, cezaevi personeli gibi gizlilik dereceli kurumların tamamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması ile ilgili son durumu idare hukuku avukatı Umur Yıldırım’a sorduk. Avukat Yıldırım; “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu meclisten çıktı ve yayınlandı. Artık arşiv araştırması kamuya alınacak tüm personel için zorunlu. Güvenlik soruşturması ise sadece polis, asker gibi gizlilik dereceli kurumlar için yapılacak. Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Kanuna 2016 yılında eklenen ve memuriyete girişte güvenlik soruşturması yapılmasını öngören düzenlemeyi 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile iptal etmiştir. Aynı şekilde taşeron güvenlik soruşturması da benzer gerekçe ile iptal edilmiştir. Mevzuatta yaşanan bu boşluk nedeniyle 2020 Haziran ayında yeni güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi TBMM’ye sunuldu ve kabul edildi. Bu düzenleme ile birlikte soru işareti olan tüm hususlar açıklığa kavuşturuldu.” dedi.

Arşiv Araştırması Nedir?

Arşiv araştırması: Kişinin adli sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığının, kişi hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının, mevcut kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak.

Güvenlik Soruşturması Nedir?

Güvenlik soruşturması: Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki konulara ilave olarak kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini kapsayacak.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kimlere Yapılır?

Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez veya yeniden memuriyete ve kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak. Yani tüm alımlarda arşiv araştırması yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacak kişiler;

Güvenlik Soruşturması İptal Davası

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz gelen adayların 60 gün içerisinde yürütme durdurma istemli iptal davası açması gereklidir. Dava, İdare Mahkemesine açılmalıdır. 60 günlük süre hak düşürücü süredir. Geçirilmesi durumunda tüm hak ve talepleriniz son bulacaktır.

Güvenlik soruşturması iptal davaları takibi zor, sürelerin önem arz ettiği bir dava türüdür. Bu nedenle idare hukukunda uzman avukattan hukuki destek alınması son derece önemlidir.

- KPSS Cafe, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5011271/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi