KPSS'den 60 Puan Şartı İle Erkek-Kadın Tahsildar ve Veznedar Memuru Alınacak

Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından KPSS 60 Puan şartı ile erkek-kadın veznedar ve tahsildar alımı yapılacak. Yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihi de açıklandı. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

Genel Şartlar 

Özel Şartlar

İlan edilen Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Her iki kadro için alanında belirtilen önlisans programlarından mezun olmuş olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler 

Başvuru formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.osmangazi.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)

Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi,

Başvuru Tarihi ve Şekli 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 17.08.2020 tarihinden 24.08.2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) kuruma teslim ederek müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

Elektronik ortamda, Belediyemiz www.osmangazi.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir.

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5005975/kpssden-60-puan-sarti-ile-erkek-kadin-tahsildar-ve-veznedar-memuru-alinacak