Ege Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapıyor!

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 23 Profesör ve Doçent alımı yapılacağı duyuruldu. 

İlan Takvimi 

İlk Başvuru Tarihi : 13.07.2020
Ön Değerlendirme ilan tarihi : 07.08.2020
Nihai Değerlendirme Tarihi : 24.08.2020
Son Başvuru Tarihi : 28.07.2020
Giriş Sınav Tarihi : 17.08.2020
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer : Başvurular kadronun ilan edildiği ilgili birime yapılacaktır.
Başvuruda İstenen Belgeler : İstenen belgelere www.ege.edu.tr web adresinden "Güncel Duyurular" ulaşılabilinir.

Başvuru Şartları Nelerdir? 

Genel Şartlar

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not
sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlik tablosuna göre değerlendirilecektir.

Özel Şartlar

1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi
öğrencisi olmak şartı aranır.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte
veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir? 

1- Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Diploma (Lisans, Lisansüstü) Fotokopisi, Transkript (Lisans) Belgesi Fotokopisi, Araştırma Görevlisi kadrosu için Öğrenci Belgesi (Y.L / DR.)
3- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi
4-Tecrübe Belgesi istenen kadrolar için (SGK Hizmet Dökümü, Hizmet Belgesi, ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)
5-Askerlik durumunu gösterir belge

Başvurular 13 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp, 28 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. 

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5000073/ege-universitesi-akademik-personel-alimi-yapiyor