Gaziantep Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları Nelerdir?

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde belirtilen birimlerde çalıştırılmak üzere Akademik Personel Alımı Yapılacaktır!

Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenilen Belgeler 

1-Adayın başvuracağı Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksek Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (Dilekçe örneğimiz http://pdb.gantep.edu.tr adresinde yer almaktadır.)

2-Özgeçmiş,

3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge,

4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri / Noter Onaylı veya Resmi Kurum Onaylı Mezuniyet Belgeleri de kabul edilecektir.)

5- İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin (Lisans, Yüksek Lisans/Doktora) belgenin onaylı örneği ile öğrenci belgesi ve transkript belgesi,

6-ALES Belgesi,

7-Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),

8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9-Fotoğraf (1 adet)

10-Onaylı Hizmet / Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
11- Adli Sicil Kaydı

Başvuru Şekli ve Başvuru Tarihi 

Başvurular 23 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olup 7 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecektir. Başvuruların değerlendirmesi 13 Temmuz 2020 tarihinde yapılacaktır. Başvurusu onaylanan adaylar 17 Temmuz 2020 tarihinde sınava tabii tutulacaktır. Başvurular, başvuruda istenilen belgelerle beraber şahsen veya posta ile www.gantep.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. 

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4918988/gaziantep-universitesi-akademik-personel-alimi-yapiyor-basvuru-sartlari-nelerdir