Ankara Üniversitesi 557 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli Personel alımları sürekli olarak yapılmaktadır. İşsizlik rakamlarının artış gösterdiği günümüzde bir yerde kadro açılması önemli bir unsurdur. Ankara Üniversitesi 557 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak! Başvuru Şartları Nelerdir? 

Hangi Branşlarda Alım Yapılacak? 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Başvuru Şekli ve Başvuru Tarihi 

12 Haziran 2020 tarihinde başvuruları başlayan personel alımı 26 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular www.personeldb.ankara.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. 

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4820835/ankara-universitesi-557-sozlesmeli-personel-alimi-yapilacak-basvuru-sartlari-nelerdir