Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2014-2 Sözleşmeli Er Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli er alıyor. İşte ilanın detayları...

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 4

BAŞVURULAR : 04 TEMMUZ - 01 EYLÜL 2014 (Saat 08.00)

BAŞVURU SONUÇLARI : 09 EYLÜL 2014 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR.

DİKKAT!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

Sevgili Sözleşmeli Er Adayları;

Bu kılavuz; Türk Hava Kuvvetlerinin 21'inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş, sözleşmeli statüde sözleşmeli erlerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılması amacıyla, Hv.K.K.lığına nasıl başvuracağınız konusunda sizlere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuz, Hv.K.K.lığına başvuru esasları, seçim aşamaları ve kesin kayıt esaslarını kapsamakta, sadece www.tekok.edu.tr internet sitesinde yayımlanmakta, basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" hedefi doğrultusunda, gücünü tarihinden ve yaşamında onurlu, görevinde sorumlu, çevresiyle uyumlu, inisiyatif sahibi personeline olan güveninden alan Türk Hava Kuvvetlerinin bölgesinde lider, kıtasında etkin bir hava, uzay ve bilgi gücü olma yolunda her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan olmak istiyorsanız, sizleri Hv.K.K.lığına bekliyoruz.

Başarınız devamlı, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.

Hava Teknik Okullar Komutanlığı

İÇİNDEKİLER
S.NO.
BAŞLIK
S.NO.


1.
Faaliyet Takvimi
5


2.
Sözleşmeli Erbaş ve Er Hakkında Genel Bilgiler
5

3.
Başvuru İçin Adaylarda Aranacak Nitelikler
6

4.
Başvuru Şekli ve Tarihi
7


5.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçim Aşamalarına
7


Çağrılacak Adayların Belirlenmesi


6.
Seçim Aşamaları
8


7.
Ön Sağlık Muayenesi
8


8.
Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi
9

9.
Kişilik Testi
9


10.
Karar Mülakatı
9


11.
Hastane Sevk
9


12.
Ön Sınıflandırma
9


13.
Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları
10


14.
Asıl ve Yedek Adayların Belirlenmesi
10

1. FAALİYET TAKVİMİ (*)
S.No.
Faaliyet Adı
Yeri
Tarihi


1.
Başvuruların yapılması
İnternet (www.tekok.edu.tr)
04 Temmuz 2014 01 Eylül 2014 Saat 08.00


2.
Başvuru sonuçlarının açıklanması
İnternet (www.tekok.edu.tr)
09 Eylül 2014


3.
Seçim aşamaları (Ön Sağlık, Fiziki Yetenek Değerlendirme Testi, Kişilik Testi, Karar Mülakatı, Ön Sınıflandırma)
Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir /İzmir
15-26 Eylül 2014


4.
Seçim aşamalarında başarılı olan adayların hastane muayene işlemleri
Asker Hastaneleri
16 Eylül 2014 - 20 Ekim 2014


5.
Asıl ve yedek adayların duyurulması
İnternet (www.tekok.edu.tr)
05 Aralık 2014


6.
İşlemleri tamamlanan adayların eğitime başlaması
Hv.Er Eğt.Tug.K.lığı /KÜTAHYA
29 Aralık 2014


Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma

hakkını saklı tutar.

Başa Dön

2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

a. Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

b. Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalacaklar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanacaktır.

c. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı bulunmaktadır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmamaktadır.

d. Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

e. Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanunda belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret ve sözleşme süresi sonunda tazminat ödenir.

f. Sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ile en az üç yıl görev yapmış olanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş yapabilir.

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanabileceklerdir.

Başa Dön

3. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

Sözleşmeli er adaylarında aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar terhislerinden sonra askeri eğitime başlatılırlar.),

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),

ç. En az ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

ç. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Temmuz 2011 ve sonrası terhis olanlar),

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 29 Aralık 2014 tarihi itibariyle terhis olacak olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanların ve tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından olumlu nitelik belgesi almış olmak,

f. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

g. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ndeki sözleşmeli erler için belirtilen şartları taşımak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde belirtilen suçların birisinden mahkûm olmamak.

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

j. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

k. Yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak,

l. İlgili makamlar tarafından yürütülecek güvenlik soruşturması uygun olmak,

m. Askerî hastanelerden "Sözleşmeli Er Olur." kararlı sağlık raporu almış olmak,

n. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),

NOT 1 : Yabancı uyruklu kişilerle evli olanların başvurularının kabul veya reddedilmesi Gnkur.Bşk.lığı tarafından yapılır.

NOT 2 : Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Başa Dön

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

a. Başvurular; 04 Temmuz 2014 Cuma günü başlayıp, 01 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 08.00'da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

c. İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.

ç. Halen silâhaltında olan adaylar, başvurularını www.tekok.edu.tr internet adresinden yaptıktan sonra nitelik belgelerinin hazırlanması için ilk amirine müracaat edeceklerdir. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından, örneği sayfa 13'de bulunan nitelik belgesi doldurma esaslarına göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim alınan nitelik belgesi adaylar tarafından kesinlikle açılmayacak olup, seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.

ç. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan seçim aşamalarına katılacağı tarihten önce terhis olacak adaylara ait nitelik belgesi, ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)'na gönderilecektir.

d. Askerliği devam edan adaylar için doldurulan nitelik belgelerinde "Sözleşmeli er olmaya layık değildir." kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalıyla gönderilmeyecektir.

Başa Dön

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

a. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından yapılan tüm başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.

b. Yapılan kontroller sonucunda, adaylarda aranacak şartlardan herhangi bir koşulu sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu reddedilen adaylara, internet aracılığıyla ret nedenleri ayrıntılı olarak bildirilecektir.

c. Bilgilerde adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda

bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

ç. Başvurusu kabul edilen adaylara 09 Eylül 2014 Salı günü www.tekok.edu.tr internet adresinden bilgi verilecek ve seçim aşamalarına getirilmesi gereken belgeler duyurulacaktır.

d. Başvurusu kabul edilen adaylar, belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

NOT 1 : Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Başa Dön

6. SEÇİM AŞAMALARI:

a. Başvuruları kabul edilen adaylar 15-26 Eylül 2014 tarihlerinde seçim aşamalarına katılabileceklerdir. Sözleşmeli Er Seçim Aşamaları:

(1) Ön sağlık muayenesi,

(2) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT),

(3) Kişilik değerlendirme testi,

(4) Karar Mülakatı,

(5) Ön Sınıflandırma işlemlerinden oluşmaktadır.

b. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, 15 Eylül 2014 Pazartesi günü "Sözleşmeli er adayı olur." kararlı sağlık raporu almak üzere, askeri hastanelere sevk edilecektir. Seçim aşamaları birer günde tamamlanacaktır.

c. Adayların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına katılışları yapılıncaya kadar, her türlü harcamaları kendilerine ait olup, Komutanlığımızı bağlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Başa Dön

7. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ:

Adayların; TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre görünürde olan, fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve FYDT seçim aşamasında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için genel sağlık kontrolünü yapmak amacıyla kurulmaktadır. Bu muayenede adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiştir.

a. Boy-kilo oranları için TABLO-1'de belirtilen oranlarda olmak, (Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.),

b. Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurlar bulunmamak,

c. Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

- 8 -

ç. Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak

ç. Fıtık, ameliyat izi, çiçek bozuklukları, ciltte bulunan lekeleri, çil, yanık izleri gibi genel görünümdeki anormallikleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, iskelet bozukluğu, düztabanlık, vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet, yara, cilt hastalığından kaynaklanan vb. izler bulunmamak,

d. Sağlık durumu itibariyle, FYDT'ye katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.). Başa Dön

8. FİZİKİ YETERLİLİK VE DEĞERLENDİRME TESTİ (FYDT) :

a. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, FYDT'ye tabi tutulmaktadır. FYDT; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılacaktır.

b. FYDT için puanlama kıstasları TABLO-2'de olup, başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanı olan 50'yi ve üç branşın ortalamasında 60'ı geçemeyen aday elenmektedir.

Başa Dön

9. KİŞİLİK TESTİ:

Kişilik değerlendirme testi, seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirme testi sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesi yapılmaz. Mülakat sırasında kişilik değerlendirme testi sonuçlarının doğrulanmasına yönelik olarak adaya sorular yöneltilerek, adayın kişilik yapısı değerlendirilir.

Başa Dön

10. KARAR MÜLAKATI:

Testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, adayın komisyon ile yüz yüze görüşmesi sonucu yapılan değerlendirmedir. Mülakat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.

Başa Dön

11. HASTANEYE SEVK İŞLEMLERİ:

Seçim aşamalarında başaralı olan adaylar "Sözleşmeli Er Olur." kararlı sağlık raporu almak amacıyla; askeri hastanelere veya askeri sağlık muayene merkezi başkanlıklarına sevk edilerek, gerekli işlemlerini tamamlaması sağlanır.

Başa Dön

12. ÖN SINIFLANDIRMA:

Seçim aşamalarında başarılı olan sözleşmeli er adaylarının mesleki yetenek ve tecrübeleri dikkate alınarak Hv.K.K.lığının ihtiyacı doğrultusunda ön sınıflandırması yapılır. Adayların sınıflandırılmaları seçim aşamaları sırasında Hv.Tek.Okl.K.lığında yapılacağından dolayı, adayların yanlarında mesleki yetenek ve tecrübelerini gösteren bonservis, kurs katılım belgesi, ustalık / kalfalık belgesi vb. evrakı getirmeleri sınıflandırılmaları açısından önem arz etmektedir.

13. SEÇİM AŞAMALARINA İTİRAZ ESASLARI:

a. Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır ve ön sağlık muayenesi, FYDT ve karar mülakatı aşamalarından herhangi birine aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edilmeden, yazı ile başvuruda bulunarak itiraz etmek mümkündür.

b. Sonuçlar için yapılacak olan itirazlar aynı gün içerisinde, "İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen esaslara göre değerlendirilir. İtirazın sonucu adaya sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir. Seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmamaktadır.

c. İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları durumunda bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedirler. Ancak, itirazın reddedilmesi halinde ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Başa Dön

14. ASIL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

a. Hastane muayenesi sonucunda "Sözleşmeli Er Olur.'' kararlı sağlık raporu alan ve güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlanan adayların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

b. Performans puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek aday isim listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanmasını müteakip, eğitime katılış tarihlerini ve katılış esnasında getirilecekleri içerecek şekilde www.tekok.edu.tr internet adresinden, 05 Aralık 2014 tarihinde saat 17.00'da duyuru yapılacaktır.

Başa Dön

15. KAYIT İŞLEMLERİ VE ASKERLİK EĞİTİMİ:

a. Asıl olarak kazandığı ve temel askerlik eğitimi almak üzere belirtilen tarihe kadar katılış yapmaları gerektiği www.tekok.edu.tr internet adresinden bildirilen adaylar, kendilerine bildirilecek yer ve tarihte Hava Er Eğitim Merkezi Komutanlığı (KÜTAHYA)'nda şahsen hazır bulunmaları gerekmektedir.

b. Asıl adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kontenjanın dolmaması hâlinde, aynı gün içerisinde yedek durumunda hazır bulunan adaylardan, kontenjan açığı kadar yedek aday başarı sırasına göre çağrılabilecektir.

c. Asıl adayların yerine yedek aday çağrılması başvuru esnasında bildirilen telefon numarası aracılığı ile yapılacaktır. Bu nedenle, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru telefon numaralarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir. Güncel telefon bilgilerini bildirme sorumluluğu adaya aittir.

ç Kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazır bulunmayan, internette ilan edilen tarih ve sürelere göre hareket etmeyen, istenen hususları yerine getirmeyen, iletişim için verilen telefon numaralarından kendilerine ulaşılamayan asıl ve yedek adaylar, tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak ve adaylıkları sonlandırılacaktır.

Başa Dön

16. SÖZLEŞMELİ ERLERİN TAYİN OLACAKLARI İLLER

Hv.K.K.lığına bağlı birlik ve kurumların oldukları illerde istihdam edileceklerdir. Örneğin; İzmir, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Adana, Antalya, Bursa, Merzifon, Diyarbakır ve diğer iller.

17. SÖZLEŞMELİ ERLERİN GÖREV YAPACAĞI İHTİSAS/BRANŞLAR:
S.NO.
İHTİSAS/BRANŞ
S.NO

İHTİSAS/BRANŞSİLAH MÜHİMMAT BAKIM YARDIMCISI1.
FOTO YARDIMCISI
15.


İSTİHKAM ERİ (MARANGOZ, KAYNAKÇI, SIVACI, BOYACI, ELEKTRİKÇİ, SIHHİ TESİSATÇI, KALORİFERCİ VB)


2.
16.

İNŞAAT MAKİNELERİ OPERATÖR YARDIMCISI


İNŞAAT MAKİNELERİ BAKIM YARDIMCISI3.
ARAÇ SURUCUSU (AĞIRVASITA DAHİL)
17.
4.
ARAÇ BAKIM YARDIMCISI


GRUP ELEKTROJEN YARDIMCISI
UÇUŞ HATLARI DESTEK ERİ5.
ARAÇ ELEKTRİK DONANIMCISI
19.

(UÇAK KIRIM KURTARMA/BARİYEROPERATÖR YARDIMCISI VB)

6.
ARAÇ KAPORTACISI/BOYACI
20.
SOĞUTMA-HAVALANDIRMACI
7.
ARAÇ DÖŞEMECİSİ
91

YANGIN SÖNDÜRME VE

KURTARMA YARDIMCISI8.
ARAÇ LASTİKÇİSİ
99

TÖREN ERİ


9.
İAŞE HİZMETLERİ (AŞÇI, KASAP VB)
23.
MUHAFIZ ERİ


10.
TERZİ
24.
ASKERİ İNZİBAT ER
11.
BERBER/KUAFÖR
25.

ASKERİ İNZİBAT ÇAVUŞ

12.
GENEL DESTEK HİZMETLERİ
26.
HAFİF SİLAH BAKIM YARDIMCISI


13.
HAVA SAVUNMA ERBAŞ/ER
27.
SAĞLIK HİZMETLERİ YARDIMCISI
14.
MEBS CİHAZLARI BAKIM YARDIMCISI


Başa Dön

18. SÖZLEŞMELİ ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

BİRLİĞİ :

ADI SOYADI : BABA ADI : RÜTBESİ : TERTİBİ :

T.C. KİMLİK NU. :
NİTELİKLER
HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR
VERİLEN NOTLARININ ORTALAMASI


1 'inci Amir
2'nci Amir
3'üncü Amir


1. Genel Görünüşü, Tavır ve Hareketi


2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması


3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması


4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati


5. Güvenilme ve Sadakati


6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği


7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı


8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme


9. Göreve Etkinlik


10. Sorumluluk Bilinci


NOT TOPLAMI


Sözleşmeli Er Olup Olamayacağına ait Kanaat (Sözleşmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir.)


İMZASI


ADI SOYADI


RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI


GÖREVİ


DÜZENLEME TARİHİ


HKY 51-3

............................. 'nın Sözleşmeli Erbaş ve Er Adaylığına kabulü Uygundur/Uygun değildir.

O N A Y

(Doldurma Talimatının 5 inci maddesinde belirtilen amir tarafından)

Fotoğraf

Başa Dön

NİTELİK BELGESİ DOLDURMA TALİMATI

1. Bu nitelik belgesi sözleşmeli er olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere sıralı amirler tarafından ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir.

3. Sıralı amirler tarafından; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür.

4. Kanaat hanesine "SÖZLEŞMELİ ER OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR." ibaresi yazılır.

5. Nitelik belgesini onay makamları; müstakil Taburlarda Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), Müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada Eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında Personel Başkanlarıdır.

Başa Dön

19. SÖZLEŞMELİ ER ADAYLARI İÇİN BOY KİLO TABLOSU (TABLO-1)
Boy (cm)
Ağırlık Üst Sınırı (kg)
Ağırlık Alt Sınırı (kg)


168
73
54


169
74
54


170
75
55


171
76
56


172
77
56


173
78
57


174
79
58


175
80
58


176
81
59


177
81
60


178
82
60


179
83
61


180
84
62


181
85
62


182
86
63


183
87
64


184
88
64


185
89
65


186
90
66


187
91
66


188
92
67


189
93
68


190
94
69


191
95
70


192
96
70


193
97
71


194
98
72


195
99
72


196
100
73


197
101
74


198
102
75


199
103
75


200
104
76


201
105
77


202
106
78


203
107
78


204
108
79


205
109
80


206
110
81


207
111
81


208
112
82


209
114
83


210
115
84


Başa Dön

20. SÖZLEŞMELİ ER ADAYLARI İÇİN FYDT TABLOSU (TABLO-2)

Derece
Puan70
100


400 m Koşu (Saniye)
73-71
85


76-74
7079-77
5580
5081 ve üstü
0


Tekrar Sayısı
Puan60
10059
9958
9857
9756
9655
9454
9253
9052
8951
8850
8749
8548
84


Şınav (2 Dakika) ve
47
83


46
82


Yardımlı Mekik (2 Dakika)
45
80


44
7843
7642
7441
7240
7039
6838
6637
6436
6235
6034
5833
5632
5531
5430
5229
5128
5027 ve altı
0Derece
Puan70
100


400 m Koşu (Saniye)
73-71
85


76-74
7079-77
5580
5081 ve üstü
0


Tekrar Sayısı
Puan60
10059
9958
9857
9756
9655
9454
9253
9052
8951
8850
8749
8548
84


Şınav (2 Dakika) ve
47
83


46
82


Yardımlı Mekik (2 Dakika)
45
80


44
7843
7642
7441
7240
7039
6838
6637
6436
6235
6034
5833
5632
5531
5430
5229
5128
5027 ve altı
0


NOT 1: Herhangi bir branştan 50'nin altı not alanlar elenir.

NOT 2: Üç branşın ortalaması, 60'ın altında olanlar elenir.

http://www.tekok.edu.tr 0 232 251 79 29

0 232 251 16 00 (Dâhili: 4193-4187-4194)

(1) Seçim aşamaları için otobüsle İzmir'e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj-Gaziemir minibüslerine ya da belediye otobüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA AVM durağında inebilirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer istikametinde bulunan İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

(2) Hava yolu ile İzmir'e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro trenine binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

(3) Adaylar taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç köprüsünün hemen bitiminde sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

a. İletişim Bilgileri

İnternet adresi Telefon

b. Ulaşım Bilgileri

21. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ

(4) Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM bölgesinden yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.

- KPSS Cafe, Askeri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4299072/hava-kuvvetleri-komutanligi-2014-2-sozlesmeli-er-alim-ilani