Acıbadem Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi yayımladığı ilan ile 41 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD’ye de ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’yi 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’leri 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Genel Cerrahi

Profesör

1

- Endokrin cerrahisi alanında deneyimli olmak.

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

- Nefropatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Göz Hastalıkları

Profesör

1

- Retina ve vitroretinal cerrahi konusunda tecrübeli olmak.

Göz Hastalıkları

Profesör

1

- Medikal, cerrahi retina ve oküloplastik cerrahi konusunda tecrübeli olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

- Viroloji ve gen mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak, RNA informatiği alanında tecrübeli olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

- Omuz ve kalça artroskopik cerrahisi konusunda tecrübeli olmak.

Üroloji

Profesör

1

- Robotik cerrahi, endoskopik cerrahi, laparoskopik cerrahi konularında deneyimli olmak.

Nöroloji

Profesör

1

- Elektrofizyoloji ve baş ağrısı konularında çalışmalar yapmış olmak

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

- Ses ve yutma bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

- Robotik dil kökü cerrahisi üzerine deneyimi ve çalışmaları olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

- Uyku apnesi ve uyku endoskopisi konusunda çalışmalar yapmış olmak .

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

- Sterotaktik radyoterapi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

- Tıbbi onkoloji uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Nefroloji doçenti olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

- Erişkin kalça ve diz eklemi rekonstrüktif cerrahisi- artroplastialanında çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

2

- Çocuk Hematoloji-Onkoloji uzmanı olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Artroskopik diz ve omuz cerrahisi, ayak bilek cerrahisi konusunda tecrübeli olmak.

Plastik Rekonstürktif ve Estetik Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Meme onarımı ve saçlı deri onarımı ile ilgili çalışma yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Sosyoloji

Profesör

1

- Doçentlik derecesini Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanında almış olmak,

- Kent Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Barış konularında çalışmaları ve yayınları olmak,

- Sivil Toplum çalışmaları deneyimine sahip olmak.

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

- “Gelişim Psikolojisi” alanında doktorasını almış olmak ve “Ergenlik, Ebeveynlik, Adli Psikoloji” konularında çalışmaları bulunmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Eczacılık Temel Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Organik ve Biyomoleküler Kimya alanında Doktorasını tamamlamış olmak,

- Moleküler Kimya konusunda çalışmaları bulunmak.

Analitik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak,

- Kimya Doktorasına sahip olmak,

- İlaç sentezi ve enstrümental HPLC, IR, NMR, LCMS konularında araştırmaları bulunmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Hemşirelik

Profesör

1

- Hemşirelik bölümü mezunu olmak,

- İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak,

- Eğitimde simülasyon kullanımı ve yurt dışı deneyime sahip olmak.

Hemşirelik

Doçent

1

- Hemşirelik bölümü mezunu olmak,

- Hemşirelikte Yönetim Anabilim dalında Yüksek lisans yapmış olmak,

- Hemşirelik Esasları Anabilim dalında Doktora yapmış olmak,

- Eğitimde simülasyon kullanımı ve yurt dışı deneyime sahip olmak.

Fizyoterapi ve Rahabilitasyon

Doçent

1

- Tıp Fakültesi mezunu olmak,

- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon doçenti olmak.

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

- Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği Yüksek lisans ve Doktora programından mezun olmak,

- Eğitimde simülasyon kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Tıp Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Kimya alanında doktora yapmış olmak,

- Deneysel ve Hesaplamalı Kimya, Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik ve/veya Biyoistatistik alanlarında çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.

Profesör

1

- Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.

Profesör

2

- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Profesör

1

- Üroloji uzmanı olmak.

Doçent

1

- Kadın Doğum uzmanı olmak.

Doçent

1

- Nöroloji uzmanı olmak

Doçent

1

- Gastroenteroloji uzmanı olmak.

Doçent

1

- Kardiyoloji uzmanı olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

- Tıbbi Patoloji uzmanı olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Tıbbi Laboratuvar uzmanı olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Nefroloji uzmanı olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4298853/acibadem-universitesi-personel-alim-ilani