“Bakan, verdiği yanıtla ilk kez TAŞERON sorununun varlığını kabul etmiştir”

Hükümet’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yapılacağı seçimde vaat olarak ortaya attığı, “Taşeron işçiler kadroya geçirilecek” sözünün ardından on binlerce taşeron işçisi kadro bekleyişini sürdürürken gelinen son aşamayı soran CHP’li Ömer Fethi Gürer’e, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Düzenleme gerekiyor” yanıtını verdi.
CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer yanıtlanması istemiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, “696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilmeyen taşeron işçilere ilişkin’ yazılı soru önergesini yöneltti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 696 sayılı KHK ile çıkarılan Taşeron düzenlemesinin birçok soru işaretini beraberinde getirdiğini söyledi. Emek örgütlerinin muhatap alınmadan yapılan düzenlemelerin çok sayıda taşeron çalışanı kadrosuz bıraktığını ve Kamuda çalışan şoförlerin yanında KİT çalışanları ve farklı adlarla bakanlıklarda hizmet veren emekçilerin de kadro alamadığını hatırlatan Gürer, “Bazı Özel Bütçeli kuruluşlar ile TKİ, Eti Maden, EUAŞ, TTK, TCDD ve Şeker Fabrikalarının da aralarında bulunduğu 58 KİT'e taşeron çalışanların tamamının kurum kadrolarına alınması için çalışma var mıdır? Taşeron yanında çalışan kişi sayısı KİT'lerde ne kadardır? Kamuda çalışan hizmet alım sözleşmesi gerekçe gösterilerek kadro verilmeyen taşeron çalışanlar ki başta şoförler için kadro verilmesine yönelik bir düzenleme düşünülmekte midir? Yerel Yönetimlerde çalışanlar arasında ayrım yapılmış personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde çalışanlar kapsama dahil edilirken halen belediye şirketi bünyesinde çalıştırılan işçiler belediye kendi kadrosuna geçişi söz konusu olamamıştır. Belediyelerde 450 bin taşeron çalışanın belediye kadroları yerine belediye şirketlerinde kalması ile asıl işi yapanın asıl kadrosunun verilmediği bir gerçektir. Bu nedenle belediye şirketleri yerine doğrudan belediye kadrolarına çalışanların geçirilmesi düşünülmekte midir? 4 Aralık 2017 sonra taşeron devam eden yerlere taşeron olarak işe alınanlarında taşeron çalışan uygulaması sonlandırılarak işe alınmaları düşünülmekte midir? Kamu ve KİT'lerde alt işveren çalışanlarının tümünün herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan yaptıkları ile ait kamu ve KİT'lerde kadrolara geçirilmesi, başta ücret ve sosyal hakları olmak üzere çalışma şartlarının da iyileştirilmesi, istihdam güvencesine kavuşturulması düşünülmekte midir?” şeklindeki sorularını yöneltti.

“HUKİKİ DÜZENLEME GEREKİR”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bilindiği üzere, 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerde belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarında veya mahalli idare şirketlerinde, alt işveren işçisi olarak çalışanlardan bahsi geçen maddelerde belirtilen şartları haiz olanların başvurmaları halinde kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarında veya işçi statüsünde istihdamları düzenlenmiştir.

Anılan hükümler uyarınca uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 01/01/2018 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçisi olarak çalışanlara tanınan sürekli işçi kadrolarına/işçi statüsüne geçiş hakkından bahsi geçen kişilerin faydalanabilmesi için hukuki düzenleme gerekmektedir” şeklinde yanıt verdi.

GÜRER:  “KANUN TEKLİFİM BEKLİYOR”

Selçuk’un yanıtını değerlendiren CHP’li Gürer, “Bakan, verdiği yanıtla ilk kez sorunun varlığını kabul etmiştir” dedi.

Hukuki düzenlemenin gerektiğine yönelik yanıtın yetersiz olduğunu ve AKP’nin taşeron işçilerin sorunlarını çözmek için yeterli çalışmayı yapmadığını ifade eden Gürer, “TBMM’nin son döneminde bu konuda hukuki düzenleme içeren bir Kanun Teklifi verdim ancak henüz görüşülmeyi bekliyor. Samimilerse bu teklifi görüşürler” diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

- KPSS Cafe, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4298522/bakan-verdigi-yanitla-ilk-kez-taseron-sorununun-varligini-kabul-etmistir