Hakemler Kurulu Memur Zammını Sıkıntıya Koyuyor

11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda hükümetin ağır basması memurları tedirgin ediyor. Hakem heyetinde hükümetin 6’ya 5 üstünlüğü bulunuyor.

- Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Bakanlar Kurulunca Başkan olarak seçilecek 1 üye.

- Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek 1’er üye. - Memur-Sen tarafından belirlenecek 2, Kamu-Sen ve KESK tarafından belirlenecek 1’er üye.

- Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek 1 üye.

- Memur-Sen tarafından 3, Kamu-Sen ve KESK tarafından 2’şer olmak üzere kanunda belirtilen bilim dallarından en az doçent unvanını taşımak kaydıyla önerilecek toplam 7 öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek 1 üye.

Bu dağılımla hükümet aday sayısında 6’ya 5 ile sendikalardan fazla temsilciye sahip bulunuyor. 2013 yılında yapılan memur toplu sözleşmesi uzlaşma ile sonuçlanmıştı. 2012 yılında yapılan toplu sözleşmede ise Hakem Kuruluna gidilmiş, Memur-Sen tarafından aday gösterilen akademisyen hükümet teklifine destek vermişti.

SENDİKA HÜKÜMETİ HAKLI BULMUŞTU

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alacak. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamayacaklar. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak. Kurul kararı kesin olacak ve toplu sözleşme hükmünde kabul edilecek.

HÜKÜMET TEKLİFİ BİRAZ YUKARI ÇEKECEK

Öte yandan hükümetin gelecek hafta yapılacak görüşmelerde zam teklifinde kısmi bir artışa gidebileceği bildirildi. Zam oranında yarım ila 1 puanlık artış ile birlikte veya ayrı olarak, taban aylığa düşük bir seyyanen zamla teklifin biraz yukarı çekilmesi bekleniyor. Hükümet, bu kısmi artışa giderse, memur taleplerinin yine altında kalmış olmakla birlikte, ortalama maaş artışında 2015 için yüzde 11.3 olan kamu işçisine seçim öncesi verilen zam oranına yaklaşılmış olacak. 

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4298261/hakemler-kurulu-memur-zammini-sikintiya-koyuyor