Gelir İdaresi Başkanlığı (KİK) 2015/2 Kararları

Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu İdari Kurulu 2015/2 toplantısı yapıldı. İşte o toplantıda alının kararlar...

Gelir İdaresi Başkanlığının Kamu İdari Kurulu (KİK) 2015/2 toplantısı yapıldı.

2015/2 KİK toplantısında alınan kararlar şöyle:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 22 nci maddesi uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu İşveren Vekilleri ve Türkiye Büro Çalışanları Sendikası temsilcilerinden yukarıda isimleri yazılı olanların katılımı ile oluşturulan Gelir İdaresi Başkanlığı Kurum İdari Kurulu toplamışı 03/11/2015 Salı günü saat 14.00'de Başkanlığımız toplantı salonunda yapılmış ve aşağıda yer alan gündem maddeleri görüşülmüştür.

1) Maaşı oluşturan tüm kalemlerin emekli keseneğine yansıtılması.

2) Gelir uzmanlığı özel sınavının açılması konusunda gerekli çalışmanın yapılması.

3) Çalışanlara (yardımcı hizmetli, güvenlik görevlisi, şoför. veznedar, memur, icra memuru, V.H.K.I., şef, uzman, müdür yardımcısı, vergi dairesi müdürü, vb.) ödenen tazminat oranlarının diğer kuramlarda aynı unvanlarda çalışanlara ödenen tazminatların aynı orana yükseltilmesi.

4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması konusunda çalışma yapılması (yardımcı hizmetler sınıfı dahil)

5) Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarına servis hizmeti verilmesi hususunda çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

61 Aynı iş yerinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve ek ödeme oranlarının artırılması.

7) Fazla çalışma yapılması halinde (Denelim, tebliğ vb.) özellikle resmi/dini bayramlarda veya idari izin günlerinde çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi veya idari izin verilmesi.

8| Görevleri gereği gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması işlerinde fiilen görev yapan personelin mali sorumluluk zammı oranlarının arttırılması.

9) Gelir Uzmanlarına ve Müdür Yardımcılarına belirlenecek kriterlere göre vergi incelemesi ve denetim yetkisi verilmesi.

10) 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen uygulama neticesinde kapsam dışı bırakılan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi.

11) Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil Korama ve Güvenlik Görevlisi ile Şoförlerin talebi dahilinde V.H.K.I. kadrosuna atanması noktasında Devlet Personel Başkanlığı ile gerekli yazışmaların yapılması

12) Vergi haftasında çalışanlara ikramiye ödenmesi hususunda çalışma yapılması.

13) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadro unvanlarında görev yapan personele ek gösterge verilmesi.

14) 657 sayılı Kanunda mali hizmetler sınıfının oluşturulması.

15) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarımın çocuklarına kreş imkanı sağlanması.

16) Personele verilen toplu taşıma kartlarının belediyenin hizmet verdiği raylı sistem dahil tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olması için gerekli çalışmanın yapılması.

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4296352/gelir-idaresi-baskanligi-kik-20152-kararlari