Kamu Görevlilerini İlgilendiren Düzenlemeye İptal Kararı

Kamu görevlilerini yakından ilgilendirmekte olan bir düzenlemenin iptaline karar verildi. İşte detaylar...

Memuriyet mahalli dışına çeşitli sebeplerle gönderildikleri için kendilerine gündelik ödenen kamu görevlilerine ödenen konaklama bedelinin, bazılarına her defasında sadece 10 gün için ödenmesini öngören düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Açılan bir davada, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/d maddesinde yer alan “...ve her defasında on gün ile sınırlı olmak...” ibaresinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin istemi, Anayasa Mahkemesinin 25 Kasım 2015 tarihli toplantısında Esastan karara bağlandı.

Anayasa Mahkemesi, konaklama ücretinin bazı memurlar için 10 gün ile sınırlandırılarak ödenmesini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal bir hukuk devleti olduğunun belirtildiği Anayasanın 2. Maddesine aykırı bularak iptaline Karar verdi. İptal Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


İptal edilen ifadeler neyi düzenliyordu?

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/d maddesinde; “d) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” hükmü yer almaktaydı.

Bu düzenlemeye göre, kendilerine gündelik ödenecek şekilde görevlendirilen personelin yurt içinde en çok 10 güne kadar olan konaklama bedellerinin gündelikleri kadar olan kısmının tamamı ödenebilmekle birlikte, 10 günden fazla görevlendirilen personel 10 günü aşan süreler için konaklama bedelini kendisi karşılamak zorunda kalıyordu.

Öte yandan teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip personelin bu kapsamdaki görevlendirilmelerinde ise 10 günlük sınırlama uygulanmamakta ve görevli olunan günlerin tamamı için konaklama bedeli karşılanmaktadır.

Anayasa Mahkemesinin bu iptal Kararıyla, bugünden itibaren memuriyet mahalli dışına çeşitli sebeplerle gönderildikleri için kendilerine geçici görev gündeliği ödenecek olanlar, görevlendirme sürelerinin tamamında gündelikleri kadar konaklama bedelinden yararlanabilecek.

Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayınız …

(memurunyeri.com)

Kamu görevlilerini yakından ilgilendirmekte olan bir düzenlemenin iptaline karar verildi. İşte detaylar...

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4295670/kamu-gorevlilerini-ilgilendiren-duzenlemeye-iptal-karari