Ameliyathane Teknikerlerinin Görev Tanımı Sorunu

Ameliyathane teknikerleri Cerrahide Dünya standartlarına ulaşmak için 2002 yılında kurulan Ameliyathane (Teknikerleri) Hizmetleri bölümünün amacı, ölüm sakat kalma ve uzun iyileşme dönemini en aza indirerek, cerrahide memnuniyet ve güveni en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu doğrultuda görev tanımı sorunlarının giderilmesini talep ediyorlar.

Bir ameliyathane tekniker'inin kpsscafe.com.tr'ye gönderdiği mesaj şöyle;

Türkiyede 42 üniversiteden mezun olan Ameliyathane(Teknikerleri) Hizmetleri öğrencileri Ameliyathane Teknikeri unvanını alır. Güvenli cerrahiyi sağlamak için öğrencilere üniversite labaratuvarlarında ve gerçek ameliyathanelerde cerrahi disipline uygun olarak Cerrahlar ve akademisyenler tarafından eğitim verilir.

Ameliyathane Hizmetleri öğrencileri;eğitim döneminde cerrahi hastalıklar,ameliyathane teknolojileri,anatomi,fizyoloji,anestezi,mikrobiyoloji,ilkyardım,tıbbi terminoloji,sterilizasyon ve dezenfeksiyon derslerinin yanında genel kültür dersleriyle de desteklenmektedir.

Üniversite müfredat programlarının tamamında cerrahi güvenliği artıracak şekilde,steril cerrahi ekibe dahil edilmek üzere ameliyathane teknikeri öğrencileri yetiştiriliyor. Malesef Ameliyathane Teknikerleri görev tanımında “cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardm eder ”maddesinden dolayı steril vakaya girmeleri tamamen hastane yönetiminin insiyatifine bırakılmış durumdadır.Görev tanımında değişiklik yapılarak “Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur” maddesinin eklenmesi gerekmektedir.

Görev tanımında “Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur” maddesi olmadığı için Ameliyathane Teknikerleri özel sektördede iş bulamayarak mağdur olmaktadır. Bazı devlet hastanelerindede steril olarak ameliyata dahil edilmeyerek mesleğinin gereğini yapamamakta ve geri planda heba olmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde düzenlenen bir aylık Ameliyathane sertifika programlarına katılan ebe-hemşire,saglık memuru,toplum sağlıgı teknisyeni,çevre sağlığı teknisyeni,labaratuvar teknikerleri bile steril vakaya dahil olma hakkı kazanırken cerrahlardan ve akademisyenlerden cerrahi eğitim alan Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata girmekte ve özel hastanelerde iş bulmakta zorlanmaktadır. Saglık Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Ameliyathane sertifika programlarından dolayı Cerrahi standartları oluşturmak için kurulan Ameliyathane Teknikerleri ameliyathanelerde görev alamamaktadır,sertifika programları iptal edilerek ameliyathane teknikeri alımları artırılmalıdır. Sağlık Hizm. Genel Müd. Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başk.’ nın Temmuz 2015 Sayı 1 de yayınladığı, “2023 Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi” adlı bilimsel çalışmanın 2. Sayfasında en çok ihtiyaç duyulan branşın, %71,4 ile Ameliyathane Teknikerliği olduğu görülmektedir

KPSSCAFE.COM.TR || ANKARA

- KPSS Cafe, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4295449/ameliyathane-teknikerlerinin-gorev-tanimi-sorunu