KPSS'de Hangi Dersten En Çok Hangi Konularda Soru Çıkıyor!..

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Bir haftadan daha kısa bir süre kalan sınav için adaylar hummalı bir çalışma yürütüyor. Hayatlarınız şekillendirecek mesleğe adım atabilmek için başarılı olmaları gereken sınav için adaylar geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözüyor bu daha önce çıkmış sorulardan örneklemeler yaparak başarı oranını arttırmaya çalışıyor.

KPSS'ye girecek adayların çok işine yarayacak olan bir derleme ile karşınızdayız. KPSS sınavında çıkan soruların ders konularına göre yapılmış bir analiz adayların çıkmış ve çıkacak sorular hakkında derin bilgiler edinmesini sağlayacak. Empati Haber'den Yadigar Aygün, her yıl yüzlerce adayın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) için son beş yılın ders ve konularına göre çıkan soru sayısını araştırdı.Türkçe dersinden en fazla Paragrafta anlam, Matematik dersinde Porblemler, Tarih dersinde Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri ve Osmanlı Tarihi, Coğrafya dersinde Türkiye’nin Yerşekilleri konularında en fazla soru çıkıyor.

KPSS-LİSANS son beş yılın soru dağılımı

KPPS-LİSANS TÜRKÇE Sözcükte Anlam 9 Cümlede Anlam 11 Parağrafta Anlam 74 Ses Bilgisi 4 Yapı Bilgisi 6 Sözcük Türleri 8 Cümle Bilgisi 6 Yazım Kuralları 6 Noktalama İşaretleri 3 Anlatım Bozuklukları 3 MATEMATİK Temel Kavramlar 0 Sayılar 14 Bölme Bölünebilme Kuralları 1 Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK 0 Birinci Dereceden Denklemler 0 Rasyanel Sayılar 7 Eşitsizlik 9 Mutkal Değer 5 Üstlü Sayılar 7 Köklü Sayılar 7 Çarpanlara Ayırma 8 Oran-orantı 6 Problemler 26 Kümeler 2 Fonksiyon-İşlem-Modüler Aritmetik 10 Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık 6 Tablo ve Grafikler 12 GEOMETRİ Kavramlar ve Doğruda Açılar 4 Çokgenler ve Dörtgenler 5 Çember ve Daire 3 Analitik Geometri 4 Katı Cisimler 0 COĞRAFYA Türkiye ‘nin Coğrafi Konumu 6 Türkiye’nin Yer Şekilleri 21 Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 5 Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 15 Türkiye’de Tarım-Hayvancılık ve Ormancılık 8 Türkiye’de Madenler-Enerji Kay. Sanayi 15 Türkiye’de Ulaşım-Ticaret-Turizm 15 Türkiye’nin Cografi Bölgeleri 3 TARİH İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 5 Türk-İslam Tarihi 10 Osmanlı Tarihi 21 Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Har. 23 Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk islam Dünyasına Etk. 0 20. Yılda Osmanlı Devleti 8 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 20 Kurttuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar D. 10 Cumhuriyet Dönemi 20 Atatürk Dönemi ve Türk Dış Politikası 5 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 17 VATANDAŞLIK Hukukun Temel Kavramları 10 Devlet Biçimleri-Hükümet Sistemleri 0 Anayasa Hukukuna Giriş-Türk Anayasa Tarihi 0 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri 2 Temel Hak ve Hürriyetler 4 Yasama 7 Yürütme 5 Yargı 5 İdare Hukuku 12 MANTIK Sözel Mantık 19 Sayısal Mantık 18

Öğretmenlik adayları için alan bilgisi(ÖABT) için son beş yılın soru dağılımı şu şekilde

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Temel Kavramlar 11 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler 12 Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları 18 Test ve Madde İstatistikleri 19 PROGRAM GELİŞTİRME Temel Kavramlar 2 Türk Eğitim Sistemi 1 Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri 4 Program Geliştirmenin Temel Kuramları 5 Program Geliştirme Yaklaşım,Model ve Tasarımları 2 Program Tasarısının Hazırlanması 12 Program Gel.Yeni Anlayışlar Ve Yönelimler 2 Sınıf Yönetimi 19 Eğitim Öğretimde Planlama 1 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Çağdaş Eğitim Anlayışı, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri 10 Özel Eğitim Hizmetleri 5 Rehberlik Hizmet Alanları 9 Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları 13 Bireyi Tanıma Teknikleri 13 Psikolojik Danışma Kuramları 2 Okullarda Karşılaşılabilecek sorunlar ve Öğrt. Öğr. İlişkileri 3 Rehberlik Örgütlenme Sistemi 5 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Öğrenme Psikolojisine Giriş 8 Klasik Koşullanma 6 Bağlaşımcılık Kuramı 4 Edimsel Koşullanma 9 Gestalt Kuramı 5 İşaret-Gestalt Kuramı 2 Sosyal Öğrenme Kuramı 13 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri 10 öğretim Yaklaşımları ve Modelleri 24 Öğretim Yöntemleri 21 Öğretim Teknikleri 26 Kavram Öğretimi 6 Öğrenme Stilleri ve Üst Düzey Düşünme Becerileri 6 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Gelişim Psikolojisi 9 Biyolojik Gelişim 4 Blişşsel Gelişim 15 Ahlak Gelişimi 11 Kişilik gelişimi 11

- KPSS Cafe, KPSS Soruları bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4293928/kpssde-hangi-dersten-en-cok-hangi-konularda-soru-cikiyor