Maliye Bakanlığı'ndan Tavsiye Kararı Açıklaması

 Maliye Bakanlığı Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararına ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Maliye Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (Ombdsmanlık) 2015 yılında aldığı bir kararla, mali hizmetler uzmanlarının özlük haklarının mağduriyet oluşturacağını belirtmiş ve mağduriyetin giderilmesi için Maliye Bakanlığına bulunduğu tavsiye kararına uyulmayacağı cevabını verdi. Bakanlık, söz konusu kararla ilgili olarak kendisine başvuran "Mali hizmetler uzmanlarına", bu karara uyulmayacağı yönünde cevap verdi. İşte Maliye Bakanlığı Bilgi Edinme Biriminden verilen bir cevap: Sayın ...; İlgi: 09/11/2015 tarihli bilgi edinme başvurunuz. 08/08/2015 tarihli 2015/1056 sayılı "Mali Hizmetler Uzmanları Arasında Özlük Olarak Farklılaştırmaya Gidilmesi Sonucunda Oluşan Mağduriyetin Giderilmesine İlişkin Tavsiye Kararı'na", Maliye Bakanlığı tarafından uyulamayacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur. Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, unvanları, hak ve yükümlülükleri aynı olan ancak farklı kurumlarda çalışan mali hizmetler uzmanlarının özlük anlamında farklı normlara tabi tutulmasını mağduriyet sebebi sayarak, Maliye Bakanlığına mağduriyetin giderilmesi için tavsiye kararında bulunmuştu. Üniversitede "mali hizmetler uzmanı" olarak görev yapan şikayetçi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemelerle, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alan bazı devlet memurları için yeni bir maaş sistemi öngörüldüğünü, ancak 5018 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nde, aynı vazifelerle görevlendirilmiş ve memuriyet unvanları aynı olan meslek gurubu içinde farklı özlük uygulaması yapıldığını, bu sebeple çalışma barışının bozulduğunu ileri sürmüştü.

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4293876/maliye-bakanligindan-tavsiye-karari-aciklamasi