İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi: 14.10.2015 İlan bitiş tarihi: 28.10.2015 İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER :

1- Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER :

1- Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT :

1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2- Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3- Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 14.10.2015 - 28.10.2015 tarihlerinde; profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

UNVANI

DER.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMA

YARDIMCI

DOÇENT

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKLU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

Hematopatoloji konusunda deneyimli olmak

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuk nekrolojisi yandal uzmanı olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Yenidoğan yandal uzmanı olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERMATOLOJİ

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

Endokrinoloji yandal uzmanı olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

Video-EEG monitorizasyon alanında deneyimli olamak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

Jinekoloji ve obstetrik radyolojisi konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

YARDIMCI

DOÇENT

3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Yeni geliştirilmiş protetik materyallar ve CAD-CAM sistemleri ile ilgili çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PEDODONTİ

Dental Travma konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

ECZACILIK

FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASOTİK KİMYA

Karbon kompleksleri ve farmasotik özellikler konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE

FONKSİYONLAR TEORİSİ

İntegral denklemlerin çözülebilirliği konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

Hitit dönemi madenleri konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

TİCARET HUKUKU

YARDIMCI

DOÇENT

1

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

TİCARET HUKUKU

YARDIMCI

DOÇENT

3

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL

Biyomedikal Mühendisliği'nde doktora yapmış olmak ve bu alanda uluslararası makaleleri bulunmak.

YARDIMCI

DOÇENT

3

AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

Populasyon dinamiği ve fekondite konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

5

MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR

PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar eğitimi konusunda akademik çalışmaları olmak.

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4293802/inonu-universitesi-ogretim-uyesi-alimi-yapacak