319 Mülakatsız Sağlık Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 27 Haziran 2018

Akdeniz Üniversitesi 319 kamu personeli alımı başvurusu yarın sona eriyor.

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 2 hafta önce yayımlanan ilanda Akdeniz Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 319 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından çok sayıda aday başvurusunu yaparken başvuru yapamayan adayların 27 Haziran mesai bitimine kadar müracaatlarını tamamlaması istendi.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere yapılan kamu personeli alımında istenen kadro dağılımı ve özel şartlar şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve gece nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak, Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. 60 ve üzeri puana sahip olmak gerekmektedir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular Akdeniz Üniversitesi  Personel Daire başkanlığına aşağıdaki evraklarla birlikte 27 Haziran mesai bitimine kadar şahsen yapılacak.

Başvuru formu KPSS sonuç belgesi Mezuniyet belgesi Kimlik fotokopisi 1 fotoğraf Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Başvuru sonuçları, başvuruların bitiminden sonraski 7 gün içinde üniversitenin resmi sitesinde açıklanacak.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4292843/319-mulakatsiz-saglik-personeli-alimi-basvurusu-icin-son-gun-27-haziran-2018