Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Karabük Üniversitesi, bünyesinde istihdam etmek üzere öğretim üyesi alacağını, 24 Haziran'da DPB'den duyurdu. 

İşte Üniversite'nin o duyurusu;

''T.C.KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve Ģartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.''
Kaç Öğretim Üyesi Alınacak?
41 adet öğretim üyesi alınacaktır.

Üniversite'nin dikkat çektiği birkaç nokta var;

*Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılır. *Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekir. *Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidir.
*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılır. *Başvuracak adayların Başvuru Formunu doldurmaları gerekir.
Daha fazla bilgi için lütfen BURAYA tıklayınız.

Kpsscafe.com.tr

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4291356/karabuk-universitesi-ogretim-uyesi-alacak