Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Tedbir Alın Uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tüm kamu ve kuruluşlara gönderdiği bir yazı ile bundan sonra sözleşmelerde alınacak kararların uygulanmasına dair tedbirlerin önceden alınmasını istedi.

Bakan Ahmet Erdem imzasıyla gönderilen yazıda toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasına yönelik tedbirlerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme, Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon ve sendika temsilcilerinden oluşan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 22 Ağustos 2015 tarihinde imzalanmış ve 23 Ağustos 2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu sözleşmenin Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar başlıklı ikinci kısmı ile Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar başlıklı üçüncü kısmında yer alan bazı hükümlerinde çalışma yapılacağı kararı alınmıştır.

Bu itibarla bahse konu hükümlerin tetkiki ile yapılacak çalışmalar hususunda gerekli nezaretin gösterilmesi, daha sonra gerçekleştirilecek sendikal süreçlerde toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasının takibi açısından önem arz edeceğinden, ekte yer verilen toplu sözleşme maddelerinde Bakanlığınız ile Bakanlığınız bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren hususlarda gerekli çalışmaların yapılmasını, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Bakanlığımız bağlı Kurumu Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesini arz ve rica ederim.”

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4291269/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligindan-tedbir-alin-uyarisi