İçtüzük teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlama maksadı taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyla  Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının sayıları ve adları  değiştirilebilecek.

Buna göre TBMM Komisyonları şunlardan oluşacak:

 Anayasa  Adalet Milli Savunma İçişleri Dışişleri Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Çevre Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Tarım, Orman ve Köyişleri Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Dilekçe Bütçe Kamu İktisadi Teşebbüsleri İnsan Haklarını İnceleme Avrupa Birliği Uyum Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Güvenlik ve İstihbarat

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

- KPSS Cafe, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4290539/ictuzuk-teklifi-tbmmye-sunuldu