AÖF Bölüm ve Programlar Arası Geçiş

AÖF Bölüm ve Programlar Arası Geçiş

Bölüm ve Programlar Arasında GeçişAçıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri bölüm ve programlarına kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; bu fakültelerin bölüm ve programları arasında geçiş yapamaz.
Ancak, örgün öğretimde öğrenci olanlar, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yatay geçiş yapabilirler.

Anadolu Üniversitesi’nin yapmış olduğu yenilikçi atılımlardan biri de merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerine kayıtlı öğrencilere sağladığı “Yatay Geçiş” olanağıdır. Yaşam boyu eğitim felsefesi içerisinde yenilikçi ve çağdaş bir eğitim kurumu olan Anadolu Üniversitesi’nin merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan öğrencilere sağladığı “Yatay Geçiş” hakkı ile Türkiye genelinde örgün öğretim yapan üniversitelerin ilgili dallarına geçiş olanağı sağlamaktadır.Açıköğretim programlarından örgün öğretim programlarına geçiş başvurusunun yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya puandan daha yüksek olması gerekmektedir.Yatay geçiş ile ilgili diğer koşulların geçiş yapı-lacak ilgili Üniversiteden öğrenilmesi gerekmektedir.

- KPSS Cafe, AÖF Haberleri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4290134/aof-bolum-ve-programlar-arasi-gecis