Affı Kesinleşen Vergi Borçları belli oldu

Vergi ve diğer alacakların enflasyon oranında artırılması suretiyle güncellenen anaparaları ödendiği takdirde, gecikme faiz ve cezaları silinecek.

Bu kapsamdaki borçlar şöyle:

-2014 yılının birinci taksiti dahil motorlu taşıt vergileri,

-Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,

-Belediyelere olan su borcu,

-120 liranın üzerindeki trafik cezaları, köprü ve otoyoldan kaçak geçiş, seçim, karayolu taşıma ve nüfus para cezaları,

-Askerlik kaçağı ve bakaya cezaları,

-30 Nisan 2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, BSMV ve gelir stopajı vergileri,

-Çeşitli kanunlar uyarınca alınan yıllık harçlar.

-Birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezalarında anaparanın yarısı tümüyle silinecek.

-31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şirketlerin ortaklarına verdikleri borcun yüzde 3’ü oranında vergi ödenmesi halinde şirkete olan borçlar silinecek.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4289767/affi-kesinlesen-vergi-borclari-belli-oldu