Gıda Mühendisleri Atama Bekliyor

Ülkemizde 1970’li yıllardan beri eğitim veren bir lisans bölümü olarak “Gıda Mühendisliği”, dünyada geleceğin mesleği olarak görülmekte, ülkeler gıdaların programlı ve güvenilir bir biçimde üretilip tüketilmesini sağlamaya yönelik çok ciddi çalışmalar...

Ülkemizde 1970’li yıllardan beri eğitim veren bir lisans bölümü olarak “Gıda Mühendisliği”, dünyada geleceğin mesleği olarak görülmekte, ülkeler gıdaların programlı ve güvenilir bir biçimde üretilip tüketilmesini sağlamaya yönelik çok ciddi çalışmalar yürütmektedirler. Bu amaç çerçevesinde yetiştirilen teknik elemanlar kamuda, özel sektörde istihdam edilmekte, denetimli gıda üretimi arttırılmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’de adı “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” olarak değiştirilen bakanlık ise, sürdürülebilir gıda güvenliği, kamu yararına işin ehli olan teknik eleman aracılığıyla yürütülmesi gereken denetimler konularını yeterince ciddiye almamakta, farklı meslek gruplarından istihdam edilen kişiler birkaç haftalık eğitimlerle denetim elemanı olarak çalıştırılmaktadırlar. Türkiye’deki 60000 gıda işletmesi ve 400000 gıda satış noktası sadece 5000 denetçi ile denetlenmekte, bunlardan ise sadece 800’ü Gıda Mühendislerinden oluşmaktadır! Sonuç ise son zamanlarda artarak devam eden gıda skandalları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetersiz denetimlerden kaynaklı GDO’lu un, köfte ve sebzelerin piyasaya sunulmasından sonra geçen hafta 900 kişinin zehirlenmesine yol açan hazır yemek skandalları durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Bütün bu olaylar gerçekleştikten sonra verilen sembolik cezalar ise benzer olayların tekrarlanmayacağını garanti etmemektedir. Zira denetimler asıl yetkili olan Gıda Mühendislerine bırakılmadıkça daha da ciddi sorunların ortaya çıkması işten bile değildir.

Ülkemizde temel mühendislik eğitimini etkin şekilde almış, gıda üretiminde/denetiminde en yetkin mesleğin sahibi olan binlerce gıda mühendisinin isteği; ne emek vermeden mevki kazanmak, ne de hakkı olmayan ve başka mesleklere ait kadrolara yerleşmektir. Adı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olan kurumumuzun, tarım ve hayvancılığa verdiği önemi gıdaya da vermesi, ülkemizin gıda politikalarının ivedilikle oluşturulması ve oluşturulacak stratejilerde gıda mühendislerinin asli unsur olarak görev yapmasıdır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda en yüksek mesleki puan ortalamalarından birine sahip olan gıda mühendisleri, aldıkları yüksek puanlara rağmen uzun süre atama beklemektedirler. Umuyoruz “Geleceğin mesleği” olarak dünyanın fark ettiği bir mesleği; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, meslek taassubu ile davranmadan çok yakın zamanda hak ettiği ve ihtiyacı olan pozisyona getireceklerdir.

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4288762/gida-muhendisleri-atama-bekliyor