Kahraman Maraş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

 Kahraman Maraş Üniversitesi doçent, profesör ve yardımcı doçent alımında bulunacak.

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvurular ise ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Yardımcı doçent kadrosuna başvurularda, merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemiz ilgili birimlerince ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Adaylar, hangi dilden sınava gireceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir.

Yardımcı doçentlik dil sınavının tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup, konu ile ilgili duyuru www.ksu.edu.tr.adresinden yapılacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler ; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım, yardımcı doçent kadrolarına başvuracaklar ise bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

Birimi

Unvanı

K/D

Adet

Niteliği

TIP FAKÜLTESİ

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Endovasküler girişimlerde deneyimli ve anjiyografi laboratuvarı yetki belgesine sahip olmak

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Merkezi Ruhsatı sahibi olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Romatoloji yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji yan dal uzmanı olup, böbrek nakli konusunda çalışmaları olmak

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olup invaziv gastroenterolojik işlemler konusunda deneyimli olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

Antimikrobiyal metal kaplı implantlar konusunda patenti olmak

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Derin ve yüzeyel dokularda ultrasonelastografisi ile ilgili çalışmaları olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Geçiş metal komplekslerininsüperoksitdismutaz enzim aktiviteleri konusunda çalışmaları olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak

Eğitim Programları ve Öğretim

Yardımcı Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olup öğretmenlerin mesleki imajı konusunda çalışmaları olmak

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

ELBİSTAN TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Güneş destekli toprak kaynaklı ısı pompası konusunda çalışmaları olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

Değerler metafiziği üzerine çalışmaları olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

Peyzaj Teknikleri

Doçent

1

1

Kent modellemesi ve bilgi sistemleri konusunda çalışmaları olmak

Silvikültür

Doçent

1

1

Bitki-su ilişkileri konusunda çalışmaları olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim

Yardımcı Doçent

1

1

Grafik Tasarım

Yardımcı Doçent

1

1

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

5

1

TÜRKOĞLU MYO

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yardımcı Doçent

1

1

Bitki ıslahı konusunda çalışmış ve TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak

TEKNİK BİLİMLER MYO

Moda Tasarımı

Yardımcı Doçent

5

1

Tekstil Mühendisliği alanında doktora yapmış olup moda tasarımı alanında en az iki yıl ders verme deneyimine sahip olmak

Gıda Teknolojisi

Yardımcı Doçent

5

1

İnorganik Kimya alanında doktora yapmış olup Elektrokimya alanında çalışmaları olmak

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4288040/kahraman-maras-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani