Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

 

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2013

BAŞVURU TARİHLERİ: 24 ARALIK 2013 -31 OCAK 2014

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

BAŞVURU...

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

 

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2013

BAŞVURU TARİHLERİ: 24 ARALIK 2013 -31 OCAK 2014

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

BAŞVURU TARİHİ : 24 ARALIK 2013 - 31 OCAK 2014

YAZILI SINAV VE SEÇME SINAVLARI TARİHİ : 03 MART- 21 MART 2014

BAŞVURULAR İÇİN ÜCRET ALINMAMAKTADIR

YAZIŞMA ADRESİ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANLIĞI ANITTEPE KORGENERAL NACİ TINAZ KIŞLASI 06580 ANITTEPE/ANKARA

İNTERNET ADRESİ

BAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.tsk.tr

TELEFON NUMARASI

0 312 456 3633 - 0 312 456 3636- 0 312 456 3623 (MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00-18.00 ARASI)

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur.

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 1

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR ..................................................................... 1

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER......................................... 2

4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI....................................................................................... 3

5. UYGULANACAK SINAVLAR ............................................................................................... ........ 4

6. ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER............................. ....... 6

7. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR. 7

8. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ............................................................................... ........ 7

9. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER............................................................... ........ 7

10. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM.............................. 9

TABLO - 1 Boy Kilo Tablosu........................................................................................................ 10

TABLO - 2 Nitelik Belgesi............................................................................................................ 11

TABLO - 3 FKDT Standartları...................................................................................................... 12

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 24 Aralık 2013 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından Jandarma Komando ile Jandarma Emniyet ve Âsâyiş birliklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde yapılacaktır.

b. Ön başvurular, www.jandarma.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden 24 Aralık 2013-31 Ocak 2014 (saat 17:00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

c. Çağrı yapıldığı halde seçme aşaması sınavlarına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır.

ç. Uzman Erbaş ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

ç. Ön başvuruları uygun olan adayların yazılı sınavı, kayıt kabul işlemleri, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testi (FKDT) ve mülâkat sınavları Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe/ANKARA adresinde icra edilecektir. Seçim aşaması işlemleri tamamlanarak, başarılı olan adaylar asker hastanelerine (sağlık raporu almak üzere) sevk edilecektir.

d. Yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, FKDT ve mülâkat sınavı tarihleri www.jandarma.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

e. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmayınız. Başvuru formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Askerlik hizmetini yapmış veya 01 Ağustos 2014 tarihine kadar teskeresini alabilecek durumda olmak,

ç. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 tarihi ve sonrasında doğanlar),

ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Aralık 2010 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

d. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

e. En az 166 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

f. TSK'da daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.

ğ. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, işitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde yara, dövme, yanık ve ameliyat izi bulunmamak. Türkçe'yi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak).

g. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ı. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'nci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

j. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

l. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak,

m. Atamanın yapılarak eğitime tâbi tutulacağı esnada, (01 Ağustos 2014) silahaltında bulunmamak,

n. Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

a. Başvuru tarihlerinde esnasında silâhaltında bulunup, 31 Ocak 2014 tarihinden önce terhis olacak erbaş ve erlerden istekliler için TABLO-2'de örneği bulunan nitelik belgesi, doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanarak en geç 07 Şubat 2014 tarihine kadar topluca Alay ve eşidi komutanlıklarca, Personel Temin Merkezi Komutanlığına posta ile gönderilecektir.

b. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.

c. Seçme sınavlarının icra edileceği 03-21 Mart 2014 tarihleri arasında silâh altında bulunacak erbaş ve erler için ise mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evrakları adaylara teslim edilecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getirecek, adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

ç. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(1) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

(2) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.

4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar 24 Aralık 2013 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular ön başvuru olarak kabul edilecektir.

DİKKAT!

İnternetten başvuru işlemleri 31 Ocak 2014 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.

Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, kaydedip çıktısını almaları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu belgeyi kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve diğer kimlik bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

NOT: Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise "seçim aşaması işlemleri için geldiklerinde" yapılacaktır.

ç. Uzman Erbaş Alımı başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

ç. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Başvuru sonuçları 25 Şubat 2014 tarihinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

DİKKAT!

Adaylar "Jandarma/komando" ve "diğer sınıflar" olmak üzere iki tercih yapabileceklerdir. Jandarma/komando branşı kontenjanının diğer sınıf ve branşlara göre daha fazla olması nedeniyle; Jandarma/komando branşını tercih eden adayların kontenjana girme ihtimali daha yüksektir. Jandarma/komando branşını tercih eden adaylara seçim aşamasına çağırmada ve göreve başlamada öncelik verilecektir. (Adayların tek tercih yapmaları hâlinde, tercihi dışındaki sınıf/branşlara yerleştirilme imkânları ortadan kalkmaktadır. Bu nedenlerle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adayların mutlaka iki tercih yapması gerekmektedir.)

5. UYGULANACAK SINAVLAR

a. Adayların Seçme sınavlarına gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru başvuru sonuçlarının açıklanması sırasında 25 Şubat 2014 tarihinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

b. Ön başvurusu kabul edilen adaylar Jandarma Okullar Komutanlığı (Beytepe/Ankara)'nda aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.

(1) Yazılı sınav,

(2) Ön sağlık muayenesi,

(3) Fiziki kabiliyet yeterlilik testi,

(4) Mülakat,

(5) Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri.

c. Yazılı Sınav

(1) Yazılı sınav 03 Mart-21 Mart 2014 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe/Ankara'da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 25 Şubat 2014 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Yazılı sınavda; sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan toplam 10 soru sorulacaktır.

(3) Yazılı sınavda (10) puan üzerinden (5) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak diğer sınav aşamalarına katılacaklardır.

ç. Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat

Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine aynı gün yazılı sınavdan başarılı olan adaylar alınacaktır. Başarılı olan adaylar ise mülakat sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(1) Ön Sağlık Muayenesi

(a) Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen (TABLO-1'de) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılan adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek, boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar başarısız sayılacak ve fizikî kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır.

(c) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT)

(a) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri Tablo-3' te belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılına bilinecektir.)

(c) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(3) Mülâkat Sınavı

(a) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, aynı tarihler arasında Jandarma Okullar K.lığı Beytepe - ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(b) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.

(c) Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(ç) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.

ç. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecekler/bulundurmayacaklardır.

d. Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.

6. DEĞERLENDİRME:

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle öncelikle idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asil/yedek olarak yerleştirilecektir.

7. ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER

a. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C., Adı, Soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

b. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir.) Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri (adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecektir.

(1) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)

(2) İkinci Aşama Sınavlarına Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun kabul edildiğine ve sınav yeri /tarihine dair yayınlanan bilgisayar çıktısı,

(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan ve 01 Ağustos 2014 tarihine kadar terhisini alabilecek durumda olan adaylar için TABLO'2'de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır.),

(4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(5) Lise Diploması:

(a) Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet

fotokopisini veya,

(b) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.

(6) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin sureti.

(7) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesinin sureti. (Asıl sureti adayın yanında olacaktır.)

(8) Vesikalık 12 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır

(9) Varsa sürücü belgesi, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri, (Adaylardan sürücü belgesi olanların mutlaka sürücü belgelerinin aslı ve fotokopisini getirmesi gerekmektedir.)

(10) Uzman Erbaş adaylarından şehit ve gazi çocuğu olanlara ait şehit ve gazi

belgesi.

(11) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Sözleşmeli Uzman Erbaş duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)

8. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca Sağlık Kurulu Muayenesi yapmaya yetki verilen Geçici veya Daimi Askerî Sağlık Muayene Merkezlerinden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili "Komando Uzman Erbaş olur veya Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

b. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında 2014 yılı içerisinde ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

9. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Haziran 2014 ayı içerisinde güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ve başarılı olan Uzman Erbaş adaylarına www.jandarma.tsk.tr internet adresinden atama ve eğitime tâbi tutulacakları birlik yerleri kabul işlemleri ve yapacakları işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı duyuru yapılacaktır.

b. Hiç bir adaya, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında

herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

10. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

a. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

b. Adayların, uzman erbaş başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı 06580 Anıttepe / ANKARA' dır.

Tel.: 312 456 36 33 312 456 36 36 312 456 36 23

Telefon numaraları hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında aranabilir.

2013-2014 YILI SÖZLEŞMELİ JANDARMA UZMAN ERBAŞ TEMİNİ

TABLO - 1

 

FAALİYET TAKVİMİ
S.N U.

F A A L İ Y E T

TARİH1

Başvuruların internet üzerinden alınması.

24 Aralık 2013 - 31 Ocak 20142

Başvurusu kabul edilen ve yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait isim listesinin internet/intranet ortamında yayımlanması.

25 Şubat 20143

Uzman Erbaş Seçme Sınavlarının J.Okll.K.lığında yapılması.

03 Mart 2014- 21 Mart 20144

Başarılı adayların Askeri hastanelere sevk edilerek "uzman erbaş olur" sağlık raporu aldırılması.

05 Mart 2014 -11 Nisan 20145

Başarılı adayların güvenlik soruşturması işlemlerinin yaptırılması.

05 Mart 2014 -15 Haziran 20146

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atamaların yapılması ve eğitime tâbi tutulması.

Temmuz 2014 (Muhtemel)


*Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler yukarıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

10. JANDARMA EĞİTİM/JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or­An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye(194 numaralı otobüs), Tulumtaş(192 numaralı otobüs), Taşpınar(191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan Jandarma Eğitim Komutanlığı 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.

BOY- KİLO TABLOSU (En az 166 cm. olacak)
BOY (Cm.)

AĞIRLIK ÜST SINIRI (Kg.)

AĞIRLIK ALT SINIRI (Kg.)

 

BOY (Cm.)

AĞIRLIK ÜST SINIRI (Kg.)

AĞIRLIK ALT SINIRI (Kg.)166

72

52

 

189

93

68167

73

53

 

190

94

69168

73

54

 

191

95

70169

74

54

 

192

96

70170

75

55

 

193

97

71171

76

56

 

194

98

72172

77

56

 

195

99

72173

78

57

 

196

100

73174

79

58

 

197

101

74175

80

58

 

198

102

75176

81

59

 

199

103

75177

81

60

 

200

104

76178

82

60

 

201

105

77179

83

61

 

202

106

78180

84

62

 

203

107

78181

85

62

 

204

108

79182

86

63

 

205

109

80183

87

64

 

206

110

81184

88

64

 

207

111

81185

89

65

 

208

112

82186

90

66

 

209

114

83187

91

66

 

210

115

84188

92

67

 

 

 

 


ÖRNEK: 170 cm. boyunda olan bir aday en fazla 75 kilo, en az 55 kilo olmalıdır.

TABLO - 2

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ (Sadece Silah Altındaki Adaylar İçin)

FOTOĞRAF

BİRLİĞİ

ADI SOYADI : BABA ADI : TAHSİLİ : RÜTBESİ : TERTİBİ : NORMAL TERHİS TARİHİ :.......... /......... /
N İ T E L İ K L E R

HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR

Verilen Notların OrtalamasıBaşkan

Subay Üye

Astsb. ÜyeDİSİPLİN VE AHLAKI

1. Genel görünüş tavır ve hareketi

 

 

 

 2. Kötü alışkanlıklara düşkün bulunmaması

 

 

 

 3. Hasis menfaatlere düşkün olmaması

 

 

 

 4. Disiplin kurallarına uyarlığı ve itaati

 

 

 

 5. Güvenilme ve Sadakati

 

 

 

 HİZMET VERİMİ

6. Zekası ve muhakeme yeteneği

 

 

 

 7. Çalışkanlığı ve dayanıklılığı

 

 

 

 8. Mesleki bilgisini ve askerî ihtisasını geliştirme

 

 

 

 9. Astlarını öğretme ve yetiştirme

 

 

 

 10. Sorumluluğu benimseme, üstlük ve liderlik.

 

 

 

 NOT TOPLAMI

 

 

 

 KANAAT

 

 

 HEYET PERSONELİNİN

İMZASI

 

 

 

 ADI SOYADI

 

 

 RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI

 

 

 GÖREVİ

 

 

 DÜZENLEME TARİHİ

 

 

  

 

 

 

 

 

 


TABLO-3

FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ STANDARTLARI
400 METRE KOŞU (15 PUAN)

DURARAK UZUN ATLAMA (5 PUAN)

MEKİK (2 DK.) (5 PUAN)

BARFİSKTE KOL ÇEKME (10 PUAN)SÜRE

PUAN

CM

PUAN

TEKRAR

PUAN

TEKRAR

PUAN79.SN.ÜZERİ

ELENİR

174 VE DAHA AZ

ELENİR

26 VE DAHA AZ

ELENİR

2 VE DAHA AZ

ELENİR78 SN.

7

175 - 182

2

27 - 30

2

3

477 SN.

8

183 - 190

3

31 - 34

3

4

576 SN.

9

191 - 196

4

35 - 39

4

5

675 SN.

10

197 - +

5

40 - +

5

6

774 - 73 SN.

11

 

 

 

 

7

872 - 71 SN.

12

 

 

 

 

8

970 - 69 SN.

13

 

 

 

 

9

1068 SN.

14

 

 

 

 

 

 67 SN.VE AŞAĞISI

15

 

 

 

 

 

 


* Bedeni yetenek ve mülakat sınavları için tam not (50) puandır. Bedeni yetenek sınavı (35) puan, mülakata sınavı (15) puan üzerinden değerlendirilir. Bedeni yetenek ve mülakat sınav puanları toplamı (29) ve daha düşük olan adaylar ile mülakat sınavından (10) puanın altında alan adaylar elenir.

'nın Uzman................................. adaylığa kabulü uygundur/uygun değildir.

O N A Y / /20

AÇIKLAMA

1. BU NİTELİK BELGESİ UZMAN ERBAŞ OLMAK ÜZERE MÜRACAAT EDEN PERSONEL İÇİN İKİ NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLİR. (BİR ADEDİ J.GN.K.LIĞINA GÖNDERİLİR, BİR ADEDİ BİRLİKTE MUHAFAZA EDİLİR)

2. NİTELİKLERE HEYET PERSONELİNCE AYRI AYRI 10 TAM NOT ÜZERİNDEN NOT VERİLİR. NOTLAR TAM SAYI VEYA 1/2 KESİRLİ OLARAK VERİLİR. KANAAT HANESİNE UZMAN ÇAVUŞ/UZMAN ONBAŞI OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR İBARESİ YAZILIR. HEYET PERSONELİNCE, HER NİTELİĞE VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI ALINARAK NİTELİK BELGESİNİN SON SÜTUNUNA YAZILIR. BÖLÜM SONUCU TAM SAYI ÇIKMAZSA İKİ HANE YÜRÜTÜLÜR. VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI SİCİL TAM NOTUNUN % 80 VE DAHA YUKARISI OLANLAR ONAYLANIR. VERİLEN NOTLAR AYNI GÖREV KADRO YERİNE BİRDEN FAZLA İSTEKLİ OLDUĞUNDA SIRALAMAYA TESİR EDER VE SEÇİMDE ETKİLİ OLUR.

3. HEYET BAŞKANI, TEŞKİL EDİLEN HEYETİN EN KIDEMLİ SUBAYIDIR.

4. NİTELİK BELGESİNİ DOLDURMAYA YETKİLİ HEYET PERSONEL UZMAN ERBAŞ YÖNERGESİNİN 2'NCİ BÖLÜM 4/a MADDESİNDE BELİRTİLEN PERSONELDİR.

- KPSS Cafe, Askeri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4287301/jandarma-genel-komutanligi-sozlesmeli-uzman-erbas-alim-ilani