MEB, Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere Foto Dizgi Operatörü Alımı yapacak. 

MEB, bu durumu resmi web sayfasından ilgililere duyurdu.

Gerekli Şartlar; *Türk vatandaşı olmak  *Kamu haklarından mahrum bulunmamak, *Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, *Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya askerde olup mülakat tarihinde terhis olabilecek durumda olmak, *Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, *Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 4 Ekim 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

Gerekli Belgeler Nelerdir? *Adli Sicil Belgesi    *İkametgâh Belgesi    *Nüfus Cüzdan Fotokopisi     *Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi    *Askerliğini yaptığına dair belge     *Kamu Hastanelerinin Dahiliye bölümünden alınmış “Tehlikeli İşlerde Çalışmaya Uygundur” ibaresini gösteren Sağlık Raporu    *4 adet vesikalık fotoğraf    *SGK işe giriş bildirgeleri. 
Başvurular; *Başvurular 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayıp,  4 Ekim 2016 Salı günü bitecektir. Başvurular internet başvurusu akabinde gerekli belgeler ile kuruma şahsen başvuracaktır.

Personel sınav ile belirlenecektir. Bu sınav ise 24 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen TIKLAYINIZ.Kpsscafe.com.tr

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4286894/meb-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak