Gaziantep Üniversitesi 6 Akademik Personel Alım İlanı 2016

Gaziantep Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yayımladığı bir ilanında kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 6 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.  

İlan 16 Haziran 2016 tarihinde yayımalandı ve aynı tarihte başvurular başlamış oldu. Ayrıca ilanda son başvuru 30 Haziran 2016 olarak belirtilmiştir. 

İlanda akademik personel alımları Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için gerçekleştrileceği belirtilecektir.

Yayımlanan ilanın detayları ise şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır. 

1- Doçent adayları başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını

2- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş ve diplomalarını ilgili birime vermeleri gerekmektedir. Ayrıca hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren elektronik ortamda hazırlanmış 5 adet Flash bellek ise ilgili fakülte dekanlık veya yüksekokul müdürlüklerine, yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olunması halinde teslim edilecektir.
3- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulacak jüri tarafından, ilgili programa ilişkin eğitim dilinde 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.
4- Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.ve 25. maddesinde belirtilen asgari Koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.
5- Tüm adayların Üniversitemiz Senatosu tarafından Öğretim Üyeleri ( doçent, yardımcı doçent) kadroları için belirlenen şartları sağlamaları gerekmektedir.Bu şartlar Üniversitemizin web sitesi, www.gantep.edu.tr/ kriterler sayfasında görülebilir veya Personel Dairesi Başkanlığından sağlanabilir.

Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız. 

Kpsscafe.com.tr / GAZİANTEP 

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4286430/gaziantep-universitesi-6-akademik-personel-alim-ilani-2016