İstanbul Medeniyet Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(1 Ocak 2013)

 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA İLİŞKİN BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :07-18 Ocak 2013

Başvuru...

 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA İLİŞKİN BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :07-18 Ocak 2013

Başvuru Adresi :İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Cevizli Mah. Toros Cad. No:6

Maltepe İSTANBUL Tel: 0216-280 26 13

 

B- SINAV VE KAYIT
MülakatYazılı Sınav Tarihi

23 Ocak 2013Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

28 Ocak 2013Kesin Kayıt Tarihleri

04-08 Şubat 2013


C- BAŞVURU KOŞULLARI

1. Mezuniyet Koşulu

Yüksek lisans ve Doktora programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

3. Yabancı Dil Bilgisi

a) Adaylar, KPDS, ÜDS veya eşdeğer sınavlardan, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

b) II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz.

4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a) Tezli Yüksek lisans programına başvuracak adayın, program kontenjan tablosunda ilgili program için istenen mezuniyet not şartını sağlaması gereklidir.

b) II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

5. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

a) Yüksek Lisans/Doktora Programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, mezuniyet koşulu konusunda yukarıda 1. maddede belirtilen hükümlere tabidir.

b) Yüksek Lisans/Doktora Programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, ALES veya eşdeğer bir sınava girmiş olması yeterlidir.

c) Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

d) Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

e) Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS veya eşdeğer sınavlardan, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

f) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

a) Yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.

d) ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. (Tezli Yüksek lisans programına başvuranlar için)

e) Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi).

f) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

g) Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.

h) Başvuru Formu (Enstitüden Temin edilecektir.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının %20si, mülakatyazılı sınav notunun %30u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI
İKTİSAT ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

ÜDS/ KPDS

Not Ortalaması

ALES Puanı

ALES Puan TürüTürk Uyruklu

Yabancı uyrukluYönetim Ekonomisi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

25

3

-

-

60

SÖZEASAYULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

ÜDS/ KPDS

Not Ortalaması

ALES Puanı

ALES Puan TürüTürk Uyruklu

Yabancı uyrukluUluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

15

3

60

2,25

65

SÖZEAUluslararası İlişkiler II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

20

3

-

-

60

SÖZEASAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

ÜDS/ KPDS

Not Ortalaması

ALES Puanı

ALES Puan TürüTürk Uyruklu

Yabancı uyrukluSağlık Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

40

5

-

-

60

SÖZEASAYFELSEFE ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

ÜDS/ KPDS

Not Ortalaması

ALES Puanı

ALES Puan TürüTürk Uyruklu

Yabancı uyrukluFelsefe Doktora Programı

10

3

60

-

65

SÖZEASAY

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4285946/istanbul-medeniyet-univ-sosyal-bil-ens-y-lisans-ve-doktora-program-ilani1-ocak-2013