Fırat Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(22 Aralık 2012)

 

 

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

1...

 

 

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkelerindeki esaslar uygulanacaktır.

 

2 - Üniversitemiz senatosunun 29.04.2011 tarih ve 2010-2011/16 sayılı karar gereğince, üniversitemizde uygulanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri çerçevesinde Teknoloji Fakültesine atanacak Öğretim Üyelerinin Mühendislik Fakültesi atanma kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

 

3 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

4 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

5 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

 

6 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

 

7 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Ünvanı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

AçıklamalarBirimi

Anabilim Dalı

Drc . Adet

Drc . Adet

Drc . Adet

 Tıp Fakültesi

İç Hastalıklar

1-1

 

 

Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı olmakİmmünoloji

1-1

 

 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-1

 

 

Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatoloji ve Beslenme Yan Dal Uzmanı olmak1-1

 

 

Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Uzmanı olmakEnfeksiyon Hastalıkları

1-1

 

 

 Genel Cerrahi

1-1

 

 

 Kulak-Burun-Boğaz

1-1

 

 

 Kardiyoloji

 

 

1-1

Girişimsel Periferik Arter Hastalıklarında sertifikalı olmakTıbbi Biyokimya

 

1-1

 

 TOPLAM

 

7

1

1

 


- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4284648/firat-universitesine-ogretim-gorevlisi-alimi22-aralik-2012