Kamu Çalışanlarının Maaşlarının Bayramdan Önce Yatması Hakkında KBS Duyurusu

KBS tarafından Kamu çalışanlarının maaşlarının Ramazan Bayramından önce ödenmesi hakkında bir duyuru yayımlandı.  

Yayımlanan duyuru KBS'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan duyuru da kamu çalışanlarının maaşlarının hangi tarihlerde yatırılacağı belirtilmiştir. 

Duyuruya göre;

Başbakanlığın yazısına istinaden, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların 4 Temmuz 

Pazartesi günü yarım gün ve 8 Temmuz Cuma günü tam gün izinli sayılması nedeniyle, Kamu 

Personel Harcamaları Yönetim Sistemi üzerinden ödenen ek ders ve maaş ödemelerinde sıkıntı 

yaşanmaması bakımından harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından aşağıda belirtilen 

açıklamalara göre işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Buna göre;

1- Ek ders ücret ödemelerinde gecikme yaşanmaması bakımından Ek Ders Uygulaması bugün 

itibarıyla açılmış olup, harcama birimleri tarafından ek ders veri girişi ve hesaplama işlemlerine bu 

günden itibaren başlanılması ve ödeme emirlerinin en geç 01.07.2016 tarihine kadar ilgili muhasebe 

birimlerine gönderilerek, muhasebe birimlerince  ivedilikle ödeme işlemlerinin tamamlanması,

2- Temmuz ayına ait maaş katsayıları enflasyon verileri dikkate alınarak 04 Temmuz 2016 

Pazartesi günü  (2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesiyle) 

açıklanacak olup, bayram tatili nedeniyle maaşların hazırlanması ve ödenmesi sürecine ilişkin zaman 

kıstı bulunması nedeniyle harcama birimleri tarafından personelin maaş işlemlerine ilişkin veri girişi 

ve değişikliklerinin ivedilikle tamamlanması,

3- 2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımlandıktan sonra 

katsayılarla ilgili Sistemde gerekli güncellemeler yapılacak olup, harcama birimleri tarafından söz 

konusu tarihten itibaren maaş hesaplama işlemlerine başlanması; Aylıkların Banka Aracılığıyla

Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğde belirtilen süreler, Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) 

kapsamında nakit talep süreleri ve Kurumların bankalarla yaptıkları maaş ödeme protokollerindeki 

süreler göz önünde bulundurularak harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından maaş 

işlemlerinin ve maaş nakit talebinin 13 Temmuz 2016 tarihine kadar tamamlanması, 

gerekmektedir.            

Ayrıca, 14 Günlük fark maaş işlemleri her zaman olduğu gibi ayın 15 inden itibaren Sistemde 

açılacak olup, konu ile ilgili ek duyuru yapılacaktır.             

Bilgilerini ve ilgili harcama birimlerinin konu hakkında ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda 

gereğini önemle rica ederim.

Kpsscafe.com.tr / ANKARA

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4284314/kamu-calisanlarinin-maaslarinin-bayramdan-once-yatmasi-hakkinda-kbs-duyurusu