Hanak SYDV Yüksek Maaşlı Personel Alım Başvuruları Sürüyor

Hanak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Şubat başında yayımladığı ilan duyurusu ile beraber kuruma yüksek maaşlı personeller alınacak. Başvurular sürüyor.

Hanak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na alınacak olan personel sosyal yardımlaşma ve inceleme görevlisi pozisyonunda çalıştırılacak. Kurum personel adaylarında genel ve özel şartlar arıyor. Bunları sağlayan her personel adayı en az 2.500 TL maaş ile senede iki kez ikramiye alma fırsatı için başvuruda bulunabiliyor.

GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak. İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özellikleri taşımak şartlarının tamamını bünyesinde bulundurması şart.

BAŞVURULAR

Hanak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alım ilanı başvuruları için son tarih 21.02.2017 olarak açıklandı. Başvurular Aile ve SOsyal Politikalar Bakanlığı SYDV personel alım kısmından yapılabiliyor.

Hanak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi tüm SYDV personel alımlarını takip edebilmek ve grubumuza katılmak için --->tıklayınız  ios uygulamamızı cep telefonunuza yüklemek isterseniz ----> tıklayınız android uygulamamızı ücretsiz yüklemek isterseniz---->>> tıklayınız

kpsscafe.com.tr|ANKARA

- KPSS Cafe, KPSS'siz bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4284158/hanak-sydv-yuksek-maasli-personel-alim-basvurulari-suruyor