Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Memur Alım İlanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı; mühendis, istatistikçi, Psikolog/Rehber, teknisyen ve anbar memuru alacak. İlana başvuru yapabilmek için 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve lisans mezunları için belirtilen puan türünden en az 50 ve üzeri, ortaöğretim mezunları...

Sahil Güvenlik Komutanlığı; mühendis, istatistikçi, Psikolog/Rehber, teknisyen ve anbar memuru alacak. İlana başvuru yapabilmek için 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve lisans mezunları için belirtilen puan türünden en az 50 ve üzeri, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak ve sınava girildiği zamandaki tahsil seviyesini aşmamış (bir üst öğrenimi bitirmemiş) olmak gerekmektedir.Adaylar  21-23 Mart 2011 tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No:10 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen başvuracaklardır.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SİVİL MEMUR ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı Birlik ve Kurumlarda istihdam edilmek üzere "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla sivil memur alımı yapılacaktır.

2. ALIM YAPILACAK SİVİL MEMUR KADROLARI:
SINIFI
UNVANI
ALIM YAPILACAK SAYI
CİNSİYETİ
BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
ALINACAK İL/İLÇELER
MERKEZİ SINAV NOTU


THS
Mühendis
1
B/E
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak.
ANKARA
KPSSP3 ASGARİ 50


THS
Mühendis
1
B/E
Fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
ANKARA
KPSSP3 ASGARİ 50


THS
İstatistikçi
2
B/E
Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak.
ANKARA
KPSSP25 ASGARİ 50


THS
İstatistikçi
1
E
Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak, İngilizcede KPDS 'den En Az (D) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS ingilizce dil testinden en az 36 doğru yapmış olmak.
SAMSUN
KPSSP25 ASGARİ 50


SHS
Psikolog/Rehber
1
B/E
Fen Edebiyat veya Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümü mezunu olmak.
ANTALYA
KPSSP3 ASGARİ 50


GİH
Uzman
1
B/E
Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Yönetimi ve Teftişi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması dallarında yüksek lisans yapmış olmak.
ANKARA
KPSSP3 ASGARİ 50


GİH
Uzman
1
B/E
Hukuk Fakültesi mezunu olmak, İngilizcede KPDS'den En Az (C) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS İngilizce dil testinden en az 42 doğru yapmış olmak.
ANKARA
KPSSP79 ASGARİ 50


GİH
Uzman
1
B/E
Fakültelerin Maliye Bölümü mezunu olmak.
ANKARA
KPSSP24 ASGARİ 50


GİH
Uzman
3
B/E
Fakültelerin Muhasebe/Muhasebe-Finansman bölümü mezunu olmak.
ANKARA AMASRA MARMARİS
KPSSP26 ASGARİ 50


GİH
Uzman
1
B/E
Fakültelerin Halka İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olmak.
MERSİN
KPSSP3 ASGARİ 50


GİH
Uzman
1
B/E
Fakültelerin İşletme bölümü mezunu İngilizcede KPDS'den En Az (C) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS İngilizce dil testinden en az 42 doğru yapmış olmak.
MERSİN
KPSSP29 ASGARİ 50


THS
Teknisyen
1
E
Meslek Liselerinin Bilgisayar Donanımı bölümü mezunu olmak.
İZMİR
KPSSP94 ASGARİ 70


GİH
Ambar Memuru
1
E
Meslek Liselerinin Muhasebe bölümü mezunu olmak.
İZMİR
KPSSP94 ASGARİ 70


TOPLAM KADRO SAYISI
16


3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞART VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara (A fıkrasının 6'ncı bendi hariç) sahip olmak.

b. 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından lisans mezunları için belirtilen puan türünden en az 50 ve üzeri, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak ve sınava girildiği zamandaki tahsil seviyesini aşmamış (bir üst öğrenimi bitirmemiş) olmak.

c. Başvuru tarihinin son günü 23 Mart 2011 itibariyle 19 yaşından gün almış, 35 yaşından gün almamış olmak. (24 Mart 1976 – 22 Mart 1993 tarihleri arasında doğmuş olanların müracaatları kabul edilecektir.)

ç. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak. (Uzman Erbaş veya Uzman Jandarma olarak halen görev yapanların müracaatı kabul edilmeyecektir.)

d. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini normal süresi içinde fiilen tamamlamış olmak. (1111 sayılı Askerlik Kanunun 10'uncu maddesinin 9'uncu fıkrası uyarınca askerlik hizmetinden muaf olanlar hariç)

e. Kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

f. Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

4. BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Adaylar, 21-22-23 Mart 2011 tarihlerinde 09:00-12:30 – 13:30-16:30 saatleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak Nu.:10 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen başvuracaklardır. Posta yolu ve diğer şekilde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

b. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacak olup yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

c. Aşağıda belirtilen belgeler adaylar tarafından eksiksiz olarak getirilecek, eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Komutanlığımızca başvuru belgelerinin fotokopileri kullanılacak olup asılları kontrol edildikten sonra aynı gün adaylara iade edilecektir.

(1) KPSS sonuç belgesi aslı ve fotokopisi, (Sonuç belgesi adresine ulaşmayanlar için bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.)

(2) Son üç ay içerisinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi kabul edilmeyecektir.)

(3) En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (çıkış belgesi) aslı ve fotokopisi,

(4) Öğrenim durumları belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurtdışında öğrenim görenler için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

(5) Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi aslı ve fotokopisi,

(6) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak kendisine ait adli sicil belgesi aslı ve fotokopisi (son üç ay içinde alınmış olması gerekir; kendisine ait sabıkası var ise mahkeme kararı eklenecektir),

(7) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(8) Başvuruda bulunulacak unvan için yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE) aslı ve fotokopisi,

ç. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibariyle KPDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

d. Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır.

e. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 5 katı kadarı, uygulamalı sınav ve mülakata katılmaya hak kazanacak olup aday listeleri 01 Nisan 2011 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığının http://www.sgk.tsk.tr/ internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

5. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT TARİHLERİ:

a. Uygulamalı sınav ve mülakat, 11-12-13-14 Nisan 2011 tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı Bakanlıklar/ANKARA’da yapılacaktır.

b. Adayların uygulamalı sınav ve mülakata tabi tutulacakları tarihler 01 Nisan 2011 tarihinde yapılacak duyuruda belirtilecektir.

6. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SONUÇLARI :

a. Sınav sonuçları en geç 30 gün içinde Sahil Güvenlik Komutanlığının http://www.sgk.tsk.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru adaylara tebliğ niteliğindedir. Adaylara ayrıca posta vb. yollarla tebligat yapılmayacak, sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

b. İlan ile ilgili anlaşılmayan konular için 0 312 4164567 telefon numarası aranabilecektir.

TÜM ADAYLARIN İLANI EKSİKSİZ OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ http://www.sgk.tsk.tr/ İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

- KPSS Cafe, Askeri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4282984/sahil-guvenlik-komutanligi-sivil-memur-alim-ilani