Türk eğitim sistemi verimsiz ve etkisiz

Eğitim bütçelerinin ülkelerde ne derece verimli tahsis edildiğini inceleyen ilk kapsamlı uluslararası araştırma olan ve GEMS Education Solutions adına gerçekleştirilen "Verimlilik Endeksi - hangi eğitim sistemi, eğitime ayrılan bütçenin karşılığını en iyi veriyor" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Finlandiya birinci
30 OECD ülkesinin eğitim bütçelerinin yüzde 80'ini oluşturan öğretmen giderleri ve elde ettikleri başarı sonuçları temeline göre sıralandığı rapordan elde edilen veriler özetle şöyle:

* Finlandiya, eğitim alanında en verimli ülke olarak birinci sırada yer aldı. Bu endeksin öğretmen maaşları ile PİSA sonuçları arasındaki ilişkiyi hesaplayan modeline göre, Türkiye ancak öğretmen maaşlarını yüzde 129 oranında artırırsa yani ortalama maaşı 17 bin 180 dolardan 39 bin 380 dolara yükseltirse ya da öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 16.4'ten 1.4'e indirebilirse, Finlandiya'nın PISA sonuçlarına ulaşabilecek.

* Raporda, "seçkin performans" kategorisinde Finlandiya, Japonya ve Kore yer alırken, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Slovenya "etkin ve verimli" kategorisine girdi. Türkiye ise Brezilya, Şili, Yunanistan ve Endonezya ile birlikte, "verimsiz ve etkisiz" sınıfına yerleşti. Bu sınıflama, hem sistemleri verimsiz hem de verimli öğrenci sonuçları yaratmakta başarısız ülkeler için yapılıyor.

* Ülkelere göre verimlilik oranlarında Finlandiya yüzde 87.81 oranla birinci sırada yer aldı. Türkiye, listede 30 ülke arasından yüzde 71.44 verimlilik oranıyla 21. sırada yer aldı. Sıralamada Danimarka, İtalya, Portekiz, Almanya, İspanya, Yunanistan, İsviçre, Endonezya ve Brezilya ise Türkiye'nin altında yer aldı.

Milliyet

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4281042/turk-egitim-sistemi-verimsiz-ve-etkisiz