Atatürk Üniversitesi Personel Alacak!..

Atatürk Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

2 – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. Gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri

Doçent

1

1

Kargapazarı Dağında (Erzurum) farklı otlatma sistemi uygulamalarının mera bitki örtüsüne etkisi konusunda çalışmış olmak.

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Farklı zemin tiplerinin esmer sığırlarda süt verimi ve süt kompozisyonu ile bazı davranış özellikleri üzerine etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabili Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Biyoistatistik alanında doktora yapmış ve zaman serisi konusunda çalışması olmak.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Serbest doku nakli ile ilgili çalışma yapmış ve Temel Mikrocerrahi Kurs Eğitimi almış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast.

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Kronik hastalıkların (astım, diyabet) çocukların ruh sağlığına etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Homogreft prezervasyonunda krioprezervasyonun diğer metodlarla karşılaştırılması, sutur yeri kanamalarının önlenmesinde topikal hemostatik ajanların kullanımının karşılaştırılması, ekstremite total amputasyonlarında reimplantasyon konularında çalışmaları bulunmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Sepsis'de etkilenen organlar (Gastrointestinal sistem ve akciğer) açısından tedavide uygulanacak ajanların etkinliği konusunda experimental çalışma yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Moleküler Biyoloji

Dr.Öğr.Üy.

1

5

'Lignoselülozik biyokütleden yenilenebilir biyoetanol üretiminde kullanılan mikroorganizmaların doğal kaynaklardan izolasyonu ve moleküler yöntemlerle tanılanması'' konusunda doktora yapmış olmak.

Genetik

Dr.Öğr.Üy.

1

2

'Azurinin Lactococcus lactic'te Rekombinant Üretimi, Antimikrobiyal ve Sitotoksik etkisinin araştırılması'' konusunda doktora yapmış olmak.

Analiz ve Foksiyonlar Teorisi

Dr.Öğr.Üy.

1

3

'Newton-Tipi İterasyon Metotlarının Yakınsaması'' konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Yüksekenerji ve Plazma Fiziği

Dr.Öğr.Üy.

1

3

Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) sistemiyle ''Camsı Yapılar ve N-baz Karışık Ligantlı Kompleksler'' konularında çalışmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Klasik Arkeoloji

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Klasik Arkeoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak, Geç Roma ve Erken Bizans Seramiği üzerine çalışmış olmak.

Bilgi ve Belge Yönetimi

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Bilgi ve Belge Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak, bilgi arama süreçleri üzerine çalışmış olmak.

Türk Halk Edebiyatı

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Türk Halkbilimi ''Folklor'' anabilim dalında doktora yapmış olmak, Geleneksel Türk Tiyatrosu alanında çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Dr.Öğr.Üy.

1

1

'TME disfonksiyonlu bireylerin dental volümerik tomografi ile değerlendirilmesi konusunda doktora yapmış olmak, normal ve patolojik yetişkin-insan dişlerinde kalsiyum, potasyum, magnezyum ve sodyumun kantitatif EDXRF analizi ve mine incisi'' üzerine çalışması bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Muhasebe ve Finansman

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Doktorasını enerji fiyat değişimleri ile borsa endeksi arasındaki ilişki üzerine yapmış olmak, Yabancı Portföy yatırımlarının BİSTE etkisi üzerine çalışmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Müzik Eğitimi

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Müzik Eğitimi bilim dalında '' Bağlama eğitiminde yöresel tavırların öğretimine yönelik ''doktora yapmış olmak.

Sınıf Eğitimi

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Sınıf Eğitimi bilim dalında doktora yapmış olmak ve '' Sınıf öğretmenlerinin özyeterlik özerklik ve iş memnuniyeti '' konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Mekanik(Makina)

Doçent

1

1

Akış fonksiyonları kullanılarak haddeleme ve presleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Dr.Öğr.Üy.

1

3

Lokal enerji üretim sistemlerinin optimal ağ tasarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Malzeme

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Alüminyum alaşımlarının geri dönüşümü ve metal dökümü konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Hadis

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Alanında doktora yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Doktorasında; '' Fruktoz aracılıklı metabolik sendrom modelinde kuarsetin uygulaması ve egzersizin etkisi '' konularında çalışma yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Temel İletişim Bilimleri

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Toplumsal bellek ve medya üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.

Sinema

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Tüketim kültürü üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Dr.Öğr.Üy.

1

3

Haber söylem çözümlemesi üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.

Radyo

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Yeni medya bağlamında yerel siyaset konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

Televizyon

Dr.Öğr.Üy.

1

3

Yeni medya ve televizyon konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Veterinerlik İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Veterinerlik Patolojisi

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji

Dr.Öğr.Üy.

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Veterinerlik Besin Gıda Hij.ve Tekn.

Dr.Öğr.Üy.

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Veterinerlik Biyokimyası

Dr.Öğr.Üy.

1

3

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Temel Eğitim

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Resim Bölümünden; lisans, yükseklisans ve sanatta yeterlilik mezunu olmak, yükseklisansta; Türk minyatür sanatında Mehmet Siyah Kalem ve Minyatür konusunda, sanatta yeterlilik eğitiminde; Türk sanatında metafor üzerine çalışmaları olmak.

Seramik

Dr.Öğr.Üy.

1

5

Seramik Bölümü lisans, seramik yükseklisans ve seramik sanatta yeterlilik mezunu olmak, Seramik Bölümü yükseklisans ve sanatta yeterlilik programlarında; Seramikte beynin işleyişi ve özel eğitimde sanat eğitimi aracılığıyla beceri kazandırma hakkında çalışmalar

yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Nöroloji Hemşireliği alanında çalışmaları olmak, Multiple Sklerozlu hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin yorgunluk ve uyku kalitesi üzerine etkisi konusunda doktora yapmış olmak.

Hemşirelik Esasları

Dr.Öğr.Üy.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak, hastalarda özbakım gücü, subkutan, oral, akılcı ilaç uygulamaları ve hasta eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Yaşlı Bakımı

Dr.Öğr.Üy.

1

1

Psikiyatri Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak, okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklarla ilgili ve Beck Umutsuzluk Ölçeğinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4278778/ataturk-universitesi-personel-alacak