Gaziantep Üniversitesi'ne Personel Alımı Yapılacak! KPSS ŞARTI YOK

Gaziantep Üniversitesi'ne Personel Alımı Yapılacak! KPSS ŞARTI YOK

Gaziantep Üniversitesi tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı resmi web sayfasından yayımlanan ilan metni kapsamında kuruma 1 adet sözleşmeli eczacı alımı yapılacak.

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli eczacı alımında adayların KPSS'ye girmiş olmak ya da belirli bir puan  almış olmak şartı bulunmuyor.  

Gaziantep Üniversitesi personel alımına başvuru yapmak isteyen eczacı adaylarının bu şartlara uyması şart tutuldu;
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
3- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
4- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planlan dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

Gaziantep Üniversitesi eczacı alımı başvuruları kurumun kendisine yapılacak. BAŞVURU İÇİN SON TARİH 12 MAYIS 2017!

Daha fazla bilgi sahibi olmak adına Gaziantep Üniversitesi personel alım metni için lütfen TIKLAYINIZ.

Memur etkileşim grubumuza katılmak için --->tıklayınız  ios uygulamamız için ----> tıklayınız  android uygulamamız için lütfen buraya ---->>> tıklayınız
kpsscafe.com.tr|ANKARA

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4277667/gaziantep-universitesine-personel-alimi-yapilacak-kpss-sarti-yok