Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Uludağ Üniversitesi akademik birimlerine çeşitli branşlarda öğretim üyesi alınacak.

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.
2- Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.
4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

 

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

 

4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

 

6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

 

ANABİLİM DALI

 

KADRO ÜNV.

 

K.D.

 

AD.

 

AÇIKLAMA

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Tıp Tarihi ve Etik A.D.

 

 

 

PROFESÖR

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Kardiyoloji A.D.

 

 

 

PROFESÖR

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Deri ve Zührevi Hastalıklar A.D.

 

 

 

PROFESÖR

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

BİRİM

 

ANABİLİM DALI

 

KADRO ÜNV.

 

K.D.

 

AD.

 

AÇIKLAMA

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği A.D.

 

 

 

PROFESÖR

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Tarla Bitkileri A.D.

 

 

 

PROFESÖR

 

 

 

1

 

 

 

1

Tarla Bitkileri Bölümünde Tane Baklagiller Alanında Doktora Yapmış Olmak. Soya Fasülyesi Yetiştirme ve Islahı İle İlişkili Çalışmalar Yapmış Olmak.

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Fiziko Kimya A.D.

 

 

 

PROFESÖR

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Moleküler Genetik A.D.

 

 

YARDIMCI DOÇENT

 

 

 

3

 

 

 

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans derecesine sahip olmak, Kardiyovasküler hastalıkların genetiği alanında Yüksek lisans ve Doktora Yapmış Olmak.

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi A.D.

 

 

 

PROFESÖR

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Lisans ve Yüksek Lisansta Biyoloji Eğitimi Almış Olmak

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

 

 

 

Türk ve İslam Sanatları A.D.

 

 

 

PROFESÖR

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

BİRİM

 

ANABİLİM DALI

 

KADRO ÜNV.

 

K.D.

 

AD.

 

AÇIKLAMA

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

 

 

 

Felsefe Tarihi A.D.

 

 

 

PROFESÖR

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Eğitim Felsefesi Tarihi alanında uzman olmak

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Konstriksiyon ve İmalat A.D.

 

 

 

DOÇENT

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Telekominikasyon A.D.

 

 

 

DOÇENT

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Telekominikasyon Konusunda Çalışmış Olmak

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Elektrik Tesisleri A.D.

 

 

 

DOÇENT

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Güç Sistemleri Konusunda Çalışmış Olmak

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Çevre Teknolojisi A.D.

 

 

 

DOÇENT

 

 

 

1

 

 

 

1

Zeytin Karasuyunun Fizikokimyasal ve İleri Oksidasyon Yöntemleri ile Arıtabilirliği konusunda Çalışmış Olmak

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Arazi ve Su Kaynakları A.D.

 

 

 

DOÇENT

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Biyosistem Mühendisliği Alanında Doçent Olmak, Toprak-Bitki-Su İlişkileri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

 

 

BİRİM

 

ANABİLİM DALI

 

KADRO ÜNV.

 

K.D.

 

AD.

 

AÇIKLAMA

 

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Antrönörlük Eğitimi Bölümü

 

 

 

DOÇENT

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Yüzme Branşında çalışyor olmak.

Uludağ Üniversitesi akademik birimlerine çeşitli branşlarda öğretim üyesi alınacak.

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4276285/uludag-universitesi-ogretim-uyesi-alacak