Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Yayımlandı

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ni yayımladı.

Yönetmelik Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği adı altında paylaşıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 5 bölüm 38 maddeden oluşmaktadır.

İşte yönetmeliğin bir kısmı;

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerde yürütülen lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) DNO: Dönem not ortalamasını,

b) GNO: Genel not ortalamasını,

c) İlgili yönetim kurulu: Boğaziçi Üniversitesi fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,

ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yabancı Diller Yüksekokulu: Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ğ) Yönetmelik: Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini, ifade eder.

Daha fazla bilgi için lütfen

TIKLAYINIZ.

 

Tüm eğitim haberleri için kpsscafe.com.tr sitemizi takip etmeye devam ediniz.

Kpsscafe.com.tr

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4274996/bogazici-universitesi-lisans-egitim-ogretim-yonetmeligi-yayimlandi