Çukurova Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(11 Ocak 2013)

 

T.C.

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

ENSTİTÜMÜZE 2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİSİ KONTENJANLARI

 

Ana...

 

T.C.

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

ENSTİTÜMÜZE 2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİSİ KONTENJANLARI

 

Ana Bilim Dalları

Program Adı

Yüksek Lisans / DoktoraTıp FakültesiAdli Tıp

Adli Tıp

4 YLAnatomi

Anatomi

6 YL(2’si Yabancı Uyruklu) / 6 D (2’si Yabancı Uyruklu)Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyokimya

2 YL(1’i Yabancı Uyruklu) / 3 D (1’i Yabancı Uyruklu)Biyofizik

Biyofizik

7 YL (2’si Yabancı Uyruklu)Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Pediatrik Onkoloji

3 YL (1’i Yabancı Uyruklu)Farmakoloji

Farmakoloji

5 YL / 2 DFizyoloji

Fizyoloji

5 YL (2’si Yabancı Uyruklu) / 3 DHistoloji-Embriyoloji

Histoloji-Embriyoloji

1 YL / 1 DTıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

8 YL (3’ü Yabancı Uyruklu) / 4 D (2’si Yabancı Uyruklu)Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Biyoloji

2 YL / 1 D 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

1) 2012–2013 Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulunun 02.06.2007 tarihli yönetmelik değişikliğine göre ALES asgari 55 standart puanı veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 Temel Tıp puanı almış olanlar başvurabilirler.

 

a) Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Doktora programlarına başvuran adaylarda ALES koşulu aranmaz.

 

b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standart puanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıyla elde edilir.

 

2-a) Doktora Programlarına Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 55 puan almış olanlar veya KPDS, TOEFL, IELTS, FCE’den eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler.

 

b) Yüksek Lisans Programlarına Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 50 puan almış olanlar veya KPDS, TOEFL, IELTS, FCE’den eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler.

 

3)Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuruları, 1 Şubat 2013 tarihine kadar Enstitümüze şahsen ve Internet üzerinden yapılacaktır.

 

4) Başvuru onaylandıktan sonra başvurunun kaydedildiğini bildiren bir mesaj ve başvuru numarası ekrana gelecektir. Başvurunun tamamlanmış olması için başvuru sırasında istenen belgelerin en geç 1 Şubat 2013 tarihine kadar elden teslim edilmesi gerekir. Aksi halde başvuru geçerli olmayacaktır.

 

5) Yüksek Lisans/ Doktora giriş mülakat sınavları 6 Şubat 2013 tarihinde ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

 

6) Ç.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin Madde–3-a bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

 

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu (Enstitüden sağlanır).

 

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

 

c) Lisans ve/veya Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu'nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir).

 

d) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

 

e) 2 adet fotoğraf (4.5x6 ebadında, renkli gözlük takılmamış, baş açık, erkekler kravatlı ve sakalsız olacak),

 

f) ALES veya TUS belgesi,

 

g) Pasaport ve ikametgâh (Yabancı uyruklu öğrenciler için)

 

h) Öğrenim vizesi (Yabancı uyruklular için)

 

ı) ÜDS veya TOEFL, İELTS gibi dil sınavı belgesi,

 

j) Referans mektubu ve hakkında bilgi alınabilecek diğer 1 kişinin isim ve adresi

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı “bahar” yarıyılı KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ANABİLİM DALI

KONTENJAN

BAŞVURUDA ARANACAKLAR 

Yüksek Lisans

Doktora

Tezsiz Y. Lisans (İkinci Öğretim)

 Arkeometri

5

-

-

 Bahçe Bitkileri

15

10

-

1- Yüksek Lisans : Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Mühendisliği Programı, Bitkisel Üretim Programı mezunları dışındakilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim –Öğretim Yönetmeliği 6. Maddesine bakınız. 2- Doktora: Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.Bilgisayar Mühendisliği

1

-

-

Yüksek Lisans (Tezli): Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak.Bitki Koruma

20

10

-

 Biyoloji

14

18

 

1- Yüksek Lisans: Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Doğa ve Yaşam Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir. 2- Doktora: Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Doğa ve Yaşam Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olanlar başvurabilir. Ayrıca Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümleri Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Su Ürünleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunları aşağıdaki koşulu yerine getirmek şartıyla başvurabilir. Biyoloji Bölümünde okutulan temel lisans derslerinden en az 18 kredilik ders almak zorundadırlar. Bu derslerin seçilmesinde danışmanın teklifi ve bu teklifin bölüm kurul kararı tarafından onaylanması esas alınır.Biyoteknoloji

15

8

-

 Çevre Mühendisliği

8

2

-

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

14

8

-

Yüksek Lisans (Tezli): Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik, Kontrol, Bilgisayar, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal, Otomotiv, Makine, Mühendisliklerinden, (Elektromanyetik Alanlar ve Mik. Dal. Tek. Anabilim dalına yukarıdaki bölümlere ek olarak Matematik ve Fizik Bölümlerinden) mezun olmak.Endüstri Mühendisliği

10

5

-

Doktora: Endüstri Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olanlar başvurabilir.Fizik

8

5

-

 Gıda Mühendisliği

25

7

-

1- Yüksek Lisans: Fakültelerin ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin Gıda Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yüksek Okullarının Beslenme ve Diyetetik Programları, Ziraat Fakültelerinin Tüm Bölümleri, Su Ürünleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Eczacılık, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Veteriner Fakültelerinden mezun olanların, Yüksek Lisansa başvuracak adayların, Gıda Mühendisliği Lisans Programı mezunları dışındakilerin 1 yıl (2 yarıyıl) Bilimsel Hazırlık Programı almalarına, 2- Doktora: Gıda Mühendisliği Lisans programından mezun olanlar başvurabilir.İnşaat Mühendisliği

5

4

-

1- Yüksek Lisans: İnşaat Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. 2- Doktora: İnşaat Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.İstatistik

 

1

-

1. Doktora: a) Yüksek Lisansa veya lisansa dayalı Doktora programına başvuracak adayların İstatistik, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoistatistik, Ekonometri veya Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dallarında yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. b) İstatistik Yüksek Lisans programı veya İstatistik Lisans programından mezun olanların dışındakilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.Jeoloji Mühendisliği

16

14

-

1- Yüksek Lisans: Jeoloji, Maden, Çevre, Jeofizik, İnşaat, Kimya, Seramik, Harita bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak. 2- Doktora: Jeoloji Mühendisliğinden Lisans veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.Kimya

14

4

-

1- Yüksek Lisans: a) Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Kimya Eğitimi, Eczacılık ve Biyokimya lisans programından mezun olanlar başvurabilirler. Bunun dışında, b) Fizik Mühendisliği, Fizik Lisans, Biyoloji Lisans, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olanlar zorunlu derslerin yanı sıra çalışma alanı ile ilgili lisans derslerini de almak zorundadırlar. 2- Doktora: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Eğitimi, Eczacılık ve Biyokimya dallarında yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilirler.Maden Mühendisliği

17

10

-

 Makine Mühendisliği

9

4

-

1- Yüksek Lisans: Makine Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olmak veya Mekatronik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak. 2- Doktora: Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olması.Matematik

-

2

 

1- Doktora: Matematik Anabilim Dalı Lisans Programından mezun olmak ve Lisans Genel not ortalaması 2.80/4.00 veya 70/100 olmak. (dönüşümü yapılmayacaktır)Mimarlık

5

-

-

 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

-

-

15

 Otomotiv Mühendisliği

3

-

-

Yüksek Lisans: Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birisinden lisans diploması almış olmak.Peyzaj Mimarlığı

7

5

-

1-Peyzaj Mimarlığı alanında yüksek lisans derecesine sahip olmayan doktora adaylarının, Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. 2-Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında, Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı dışındaki program mezunlarından Yüksek Lisans ve Doktora yapmaya hak kazanan öğrencilerin 1 yıl (2 yarıyıl) “Bilimsel Hazırlık Programı”na devam etmeleri gerekmektedir.Su Ürünleri Avlama İşleme Teknolojisi

11

6

-

 Su Ürünleri Temel Bilimler

10

7

-

1- Yüksek Lisans programına başvuran adaylar için; a) Su Ürünleri Fakülteleri ve Deniz Bilimleri Fakültelerinin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ile fakültelerin Su Ürünleri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Toprak, Zootekni, Biyoloji, Kimya ve Çevre Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak, b) "a" maddesi dışındaki diğer Lisans programlarından mezun olan adaylar için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 2- Doktora programına başvuran adaylar için; a) Su Ürünleri, Su Ürünleri Temel Bilimler, Yetiştiricilik, Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dallarından Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmak, b) "a" maddesi dışındaki diğer Ana Bilim Dallarının Lisans veya Yüksek Lisans programlarından mezun olan adaylar için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.Su Ürünleri Yetiştiriciliği

13

7

-

 Tarım Ekonomisi

10

5

-

Doktora: Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu olmak ya da yüksek lisansını Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında yapmış olmak.Tarım Makinaları

10

5

-

 Tarımsal Yapılar ve Sulama

10

5

-

1. TYS Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programı için; Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak, Tarım Makinaları bölümleri lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. 2. TYS Lisans Programı dışında Yüksek Lisans için: Ziraat Fakültelerinin, yukarıda 1. Maddede sayılan bölümleri dışında kalan diğer bölümleri; İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji Bölümleri mezunları, Bilgisayar Mühendisliği, Orman Mühendisliği, İstatistik, Teknik Eğitim Fakültesi, Hidrojeoloji bölümü mezunları başvurabilir. 3. Yüksek Lisans : Diğer program mezunlarına Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 4. TYS Anabilim Dalında doktora programına başvurabilmek için TYS Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. Ayrıca İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Meteoroloji Müh, Bilgisayar Müh. Fizik, Biyoloji, Kimya, Matematik, Orman Mühendisliği, İstatistik, Hidrojeoloji bölümü Anabilim dallarında yüksek lisans yapanlarda TYS anabilim dalı doktora programına başvurabilir.Tarla Bitkileri

20

10

-

1- Yüksek Lisans : Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4. Maddesinde açıklanan koşullar yanında Tarla Bitkileri Bölümü veya Bitkisel Üretim Programı kapsamına giren diğer bölümlerden mezun olma veya Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans Eğitim Programına başlamadan önce Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen "Bilimsel Hazırlık Programına" dahil olmayı kabul etmeleri koşuluyla Tarla Bitkileri Bölümü çalışma alanları ile ilgili diğer lisans programlarının birisinden mezun olma koşulunu aranmasına. 2- Doktora: Tarla Bitkileri Bölümü mezunu veya Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek lisans yapmış olma koşulunun aranmasına.Tekstil Mühendisliği

7

3

 

Doktora: Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmakToprak Bilimi ve Bitki Besleme

10

6

-

1- Yüksek Lisans : Toprak Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar için; Toprak Bölümü veya Toprak Alt Programı mezunu olmak veya Yüksek Lisans programı öncesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık programına tabi tutularak iki dönemde toplam en az 15 kredilik ders almak kaydıyla Ziraat Mühendisliğine yönelik diğer Bölüm / Programlardan veya Fen Bilimleri alanındaki Fizik, Biyoloji, Kimya, Jeoloji, Jeodezi-Fotogrametri, Harita, Bilgisayar Programlama, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği alanlarından mezun olmak. 2- Doktora : Toprak Anabilim Dalında Doktora Programına başvuran adaylar için; Toprak Bölümü veya Toprak Alt Programı mezunu olmak veya Doktora programı öncesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık programına tabi tutularak (Yüksek Lisansta tabi tutulmayanlar için) iki dönemde toplam en az 18 kredilik ders almak kaydıyla Ziraat Mühendisliğine yönelik diğer Bölüm / Programlardan veya Fen Bilimleri alanındaki Fizik, Biyoloji, Kimya, Jeoloji, Jeodezi-Fotogrametri, Harita, Bilgisayar Programlama, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği alanlarından mezun olmak.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

6

-

-

Yüksek Lisans : Astronomi ve Uzay Bilimleri, Arkeometri, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, İstatistik, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve/veya Kentsel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Şehir Planlama, Su Ürünleri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak, Zootekni Bölümlerinden lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.Zootekni

12

12

-

1- Yüksek Lisans : Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Matematik, İstatistik, Ekonometri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümleri, Biyoloji ve Genetik Bölümleri mezunu olmak. 2- Doktora: Zootekni, Biyoteknoloji, Matematik İstatistik, Ekonometri, Genetik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak.ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı “Bahar” yarıyılı için aşağıda belirtilen Yüksek Lisans (Tezli, Tezsiz) ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Başvuru şartları, mülakat sınavı ve değerlendirme ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.


 


I-) YÜKSEK LİSANS (Tezli veya Tezsiz) PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER


 


1- Lisans Diploması,


 


2-Lisans not çizelgesi (Gerekli not çevrimleri Enstitü tarafından yapılacaktır),


 


3-Tezli Yüksek lisans programlarına başvurularda, ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 610 veya GMAT’dan 450 puan almış olmak gerekmektedir. Bu sınavların geçerliliği üç yıldır.


 


4-Tezsiz Yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES sınavına girmiş olma zorunluluğu aranmaz.


 


5-Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, ÜDS’den en az 50 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları eşdeğerliliklerinden uygun bir puan almış olması gerekmektedir.


 


6-Yabancı Uyruklu öğrenciler TÖMER’in Türkçe kursundan başarılı olması gerekmektedir.


 


 


II-) DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER


 


1- Yüksek Lisans Diploması


 


2-Lisans ve Yüksek Lisans Not Çizelgesi (Gerekli not çevrimleri Enstitü tarafından yapılacaktır)


 


3-ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 610 veya GMAT’dan 450 puan almış olmak gereklidir. Bu sınavların geçerliliği üç yıldır.


 


4-Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Doktora programına başvuracak adayların, ÜDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları eşdeğerliliklerinden uygun bir puan almış olması gerekmektedir.


 


5-Yabancı Uyruklu öğrencilerin TÖMER’in Türkçe kursundan başarılı olması gerekmektedir.


 


 


III-) LİSANS ÜZERİNE DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER


 


1- Lisans Diploması


 


2-Lisans Not Çizelgesi (Gerekli not çevrimleri Enstitü tarafından yapılacaktır)


 


3- Lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 80 olması gerekmektedir.


 


4-ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 70 sayısal puan veya eşdeğer sınav kabul edilen GRE sınavından 685 veya GMAT sınavından 500 puan almış olmak gerekmektedir. Bu sınavların geçerliliği üç yıldır.


 


5-Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Doktora programına başvuracak adayların, ÜDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları eşdeğerliliklerinden uygun bir puan almış olması gerekmektedir.


 


6-Yabancı Uyruklu öğrencilerin TÖMER’in Türkçe kursundan başarılı olması gerekmektedir.


 


IV-) BAŞVURULAR


 


1- Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.


2- Başvurular a) 24 Aralık 2012 tarihinden itibaren İnternet üzerinden, http://fbe.cu.edu.tr/fbe/basvuru/index.aspx adresinde başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi ve b) Girilen bilgilere esas olan belgelerin enstitümüze şahsen teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır. Başvuru evraklarının en geç 18 Ocak 2013 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edilip, kayıtların onaylattırılması ve başvuru belgesinin imzalanması gerekmektedir. Kayıtlarını onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


3- Başvuruda istenen belgelerin aslı veya resmi bir kurumca “Aslı Gibidir” onaylı veya Noter tasdikli kopyası kabul edilecektir, ALES ve Dil puanlarının çıktılarının ÖSYM bürosu tarafından onaylanması gerekmektedir.


4- Yurtdışından mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.


5- Enstitümüz programlarından mülakat sonrası başarılı olup kontenjanı asil olarak kazananların kayıt yaptırmaması halinde, kazanıp kontenjan haricinde yedekte bulunanlara kayıt hakkı tanınacaktır. Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir.


 


V-) MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ


· Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) ve Doktora programlarına başvuranların mülakat sınavları 23 Ocak 2013 tarihinde saat 09.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.


 


VI-) DEĞERLENDİRME


· Tezli Yüksek Lisans programları için adayların;


ALES puanının %50’si


Yüz üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının tezli programlarda %30’ u,


Yüz üzerinden mülakat sınavı notunun %15’i,


Tezli programlarda yabancı dil puanının %5’i,


alınarak Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş Puanı 65 (altmış beş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.


· Tezsiz Yüksek Lisans programları için adayların;


Yüz üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si,


Yüz üzerinden mülakat sınavı notunun %50’si


alınarak Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş Puanı 65 (altmış beş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre tezsiz yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.


· Doktora programları için adayların; Lisans derecesi ile başvuranlarda;


ALES puanının %50’si


Yüz üzerinden Lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u


Yüz üzerinden mülakat sınavı notunun %15’i


Yabancı dil puanının %5 ‘i


alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 70 (yetmiş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.


· Doktora programları için adayların; Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda;


ALES puanının %50’si


Yüz üzerinden Lisans mezuniyet not ortalamasının %20’u


Yüz üzerinden Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ve,


Yüz üzerinden mülakat sınavı notunun %15’i


Yabancı dil puanının %5 ‘i


alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 70 (yetmiş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.


 


VII-) KESİN KAYIT


Yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve doktora programlarına başvurup anabilim dallarında yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan ve kontenjan dahilinde kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 24 Ocak 2013 - 01 Şubat 2013 tarihlerinde yapılacaktır.


Kesin kayıtlar için istenecek belgeler aşağıda verilmiştir:


 


Kesin kayıt için istenecek belgeler:


1- Nüfus cüzdan fotokopisi (TC kimlik numarası olmalıdır)


2- 3 adet vesikalık fotoğraf.


3- Erkekler için Askerlik Şubesinden alınacak “Durum Belgesi”


 


VIII-) NOTLAR


Güncel açıklamalar için http://fbe.cu.edu.tr adresinin ziyaret edilmesi önerilir.


Bilgi için;


Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosunun


0322-338 60 84 (4 hat)’dan “2758-17” numaralı telefonuna veya


http://fbe.cu.edu.tr internet adresine başvurulabilir.


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-2013 BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI


 
Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Lisansa Dayalı Doktora

Yatay Geçiş Doktora

Yatay Geçiş Yüksek LisansİŞLETME

 

 

 

 

 -Finans

 

3

 

 

 -Muhasebe

 

2

 

 

 YÖNETİM ve ORGANİZASYON

 

4

 

 

 İşletme II.Öğretim

30

 

 

 

 Bankacılık ve Borsa II.Öğretim

30

 

 

 

 Yönetim ve Organizasyon II.Öğretim

35

 

 

 

 İşletme ve Teknoloji Yönetimi II.Öğretim

25

 

 

 

 Uzaktan Eğitim İşletme(*)

50

 

 

 

 Uzaktan Eğitim Yönetim ve Organizasyon

25

 

 

 

 Uzaktan Eğitim Pazarlama

25

 

 

 

 Uzaktan Eğitim İşletme ve Teknoloji Yönetimi

25

 

 

 

 İKTİSAT

15

5

 

2

3EKONOMETRİ

5

3

 

 

 MALİYE

20

 

 

 

 MALİYE II.Öğretim

30

 

 

 

 ULUSLARARASI İLİŞKİLER

4

 

 

 

 EĞİTİM BİLİMLERİ

 

 

 

 

 -E. P. Ö.

10

4

 

 

 -P. D. R

20

7

 

 

 FELSEFE ĞRUBU EĞİTİMİ

-

 

 

 

3İLKÖĞRETİM

23

 

 

 

3SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

20

 

 

 

3OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

2

 

 

 

1TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 

 

 

 

 -Türk Halk Edebiyatı

1

-

 

 

 -Yeni Türk Dili

1

1

 

 

 -Eski Türk Dili

2

-

 

 

 ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

9

4

3

 

 FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ

5

3

 

 

 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

 

 

 

 

 -Dinler Tarihi

2

2

 

 

 -Din Psikolojisi

4

2

 

 

 -Felsefe Tarihi

2

1

 

 

 -İslam Felsefesi

2</

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4272669/cukurova-univ-y-lisans-ve-doktora-program-ilani11-ocak-2013