YGS Sorularının genel analizi

MATEMATİK

-Matematik soruları zor değildi, ancak vakit alıcıydı.

-Soruların % 30'u kolay, % 60'ı orta ve % 10'u zor seviyede idi.

-Normal seviyedeki soruların ağırlıkta olduğu ve geçen yıla göre kolay bir sınavdı.

-Denklem kurmadan mantık yürütülerek...

MATEMATİK

-Matematik soruları zor değildi, ancak vakit alıcıydı.

-Soruların % 30'u kolay, % 60'ı orta ve % 10'u zor seviyede idi.

-Normal seviyedeki soruların ağırlıkta olduğu ve geçen yıla göre kolay bir sınavdı.

-Denklem kurmadan mantık yürütülerek çözülebilecek sorular vardı.

-Matematik adına sürpriz soru yoktu.

GEOMETRİ

-YGS de 1 tanesi cebir sorularının arasında olmak üzere toplam 9 tane geometri soru soruldu.

-Geometri soruları zorluk derecesi olarak orta ve üzeri bir seviyede geldi.

-Analitik geometri sorusu ile alanları eşit olan kare-dikdörtgen (ve çember) soruları seçici sorular idi.

-Diğer sorular ise dikkat gerektiren sorulardı.

-Çok kolay diyebileceğimiz soru yoktu.

TÜRKÇE

-Bu sene Türkçe soru dağılımlarında önceki senelere göre farklılık gözlendi.

-Geçmiş yıllarda sorulan "Yazım Kuralları ve Anlatım Bozukluluğu"ndan hiç soru gelmedi

-Paragraf sorularının uzun olması öğrencilere zaman kaybettirdi.

-Dağılımdan kaynaklanan zorluklar gözlendi.

-Müfredat dışı herhangi soru sorulmadı.

-Daha önce en çok 5 tane gelen paragraf yardımcı düşünce den 7 soru geldi.

TARİH

-Her yıl tarih soruları öğrencilerin korkulu rüyasıydı. Bu sene yorum gerektiren öncüllü soru sayısını azaltarak soruların zorluk dereceleri nispeten kolaylaştırıldığı gözlendi.

-Öğrencilerin zorlanacağı seçici sorular 2 tane olduğu gözlendi

-Ehl-i hiref, UNESCO gibi ilk kez kavramlar kullanıldı. Fakat bu kavramları bilmemek sorunun çözümüne mani olmadı.

-Olumsuz soru köküne dayalı ve tek cümleden ibaret sorularla daha fazla karşılaşıldı.

COĞRAFYA

-Bazı bilgiler doğrudan sorulabilecekken dolaylı olarak sorulmuş böylece zorluk derecesi artırılmış.

-9 ve 10 sınıf konularını tarayacak şekilde hazırlanmış

-Sorular belli konulara yığılmayıp her konudan sorulmaya çalışılmış

-Soruların en belirgin özelliği uzun olmaları ve çeldiricilerin güçlü olmasıydı.

FELSEFE

-Şimdiye kadar sorulan felsefe sorularında Türkçe paragraf sorusu gibi görülüyordu.

-Bu sene felsefe sorularını çözmek için mutlaka felsefi bilgiye ihtiyaç duyulduğu görüldü.

-Sorular kolay olmasına rağmen daha çok felsefi terminolojiyle ve felsefi bir bakış açısına dayalı olmaktadır.

FİZİK

-2012 YGS sınavında sorulan sorularda hatalı ya da tartışmaya açık soru yoktu. İlköğretimde okutulan fen bilgisi dersi ile liselerde okutulan Fizik dersinin müfredatı geçen 7 yıllık zamanda aşama aşama değişmişti.

-Bu değişen müfredata göre eğitim gören öğrenciler ilk kez YGS sınavına girdiler. Sorular incelendiğinde hem eski müfredata göre eğitim alan mezun öğrenciler hem de yeni müfredata göre eğitim alan 12.sınıf öğrencilerinin ortak konularından soru sorulduğu görünüyor.

-Yani yeni müfredatı kapsayan soru yoktu. Sorular sınava giren tüm örgencilerin eğitim aldığı alanı kapsar nitelikteydi.

-2012 YGS sınavında sorulan Fizik sorularını sayısal alanda ders gören öğrenciler biraz zorlansalar da yapabilirlerdi. Ancak bazı sorular (basınç, sıvıların kaldırma ilkesi, enerji vb.) meslek lisesi, eşit ağırlık ve sözel alanlarda eğitim gören öğrencilerinin çok üstündeydi.

KİMYA

-Sorular önceki yıllara paralel olarak aynı zorlukta ve tarzdaydı.

-Yenilenen kimya müfredatını içeren sorular bulunmaktaydı. Sorular oldukça kolay ve anlaşılırdı.

BİYOLOJİ

-Geneli itibariyle biyoloji sorular, ilköğretim ve 9. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlandığı gözlendi.

-Basit temel bilgileri kullanarak yorum yapmaya dayalı sorular çoğunluktaydı.

-Sadece bilgiyle çözülebilecek bir sistemler ve bir tane de bitkilerde üreme sorusu soruldu.

-Soruların yaklaşık % 50 kadarı katılımcıların tümünün cevaplayabileceği nitelikte.

-Yeni müfredatla ilgili doğrudan bilgiye dayalı her hangi bir soru sorulmadı.

Serdar ALAKUŞ/BUGÜN

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4271978/ygs-sorularinin-genel-analizi