Kafkas Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(21 Aralık 2012)

 

 

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 sayılı Kanun'un 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Oğretirr Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre...

 

 

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 sayılı Kanun'un 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Oğretirr Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre Üniversitemi zin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır Başvuru ve atanma şartlarına ilişkin bilaive http://www.kafkas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ADEDİ

DERECE

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMALARTıp Fakültesi

Prof. Dr.

1

1

Kardiyoloji

 Fen Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr

1

2

Cebir ve Sayılar Teorisi

 Tıp Fakültesi'

Yrd. Doç

1

2

Göğüs Hastalıkları

Hastane kökenli pnömonilerde etken izolasyonu üzerine çalışmış olmakTıp Fakültesi

Yrd.Doç .

1

3

Genel Cerrahi

Kolon arıastomozlan üzerine deney- sel çalı$ma yapmış olmakTıp Fakültesi

Yrd. Doç.

1

1

Tıbbi Biyokimya

Diyabet hastalannda metalloproteinaz üzerine çalışma yapmış olmakTıp Fakültesi

Yrd. Doç.

1

1

Kardiyoloji

TAVİ konusunda eğitim almış olmakTıp Fakültesi

Yrd.Doç .

1

4

Anestezryoloji ve Reanimasyon

Elektif kraniotomilerde anestezi çalışmış olmakTıp Fakültesi

Yrd.Doç .

1

1

Acil Tıp

iç hastalıklarında uzmanlık yapmış olmakTıp Fakültesi

Yrd.Doç .

1

3

Üroloji

Mesane tümörlü hastalarda görün- tüleme sistemleri ile çalışmış olmakMühendislik- Mimarlık Fakültesi

Yrd.Doç .

1

2

Mekanik

Yapıştırıcı konusunda doktora yapmış olmakEğitim Fakültesi

Yrd.Doç .

1

5

Sınıf Öğretmenliği

öğrencilerde savaş ve banş algısı konusunda çalışmış olmakEğitim Fakültesi

Yrd.Doç .

1

4

Okul Öncesi Öğretmenliği

Proje tabanlı öğrenmenin motivas - yonel süreçler üzerine etkisi konusunda çalışmış olmakİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yrd.Doç .

1

3

iktisat Politikası

Bölgesel kalkınma politikası ve göç- ler konusunda çalışmış olmak


- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4271972/kafkas-universitesine-ogretim-gorevlisi-alimi21-aralik-2012