İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

Birim

PROFESÖR

DOÇENT

İstenilen Nitelikler

Adet

Derece

Adet

Derece

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM UYGULAMALARI ABD

1

3

Metin işleme algoritmaları ve veri kodlama konularında çalışmaları olmak.

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ABD

Teorik modelleme, uzaktan algılama ve kızılötesi alanlarında çalışmaları olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ABD.

Güç Elektroniği ve Elektrik Makinaları alanlarında çalışmaları olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. ELEKTRONİK VE HAB. MÜH. ABD.

1

1

Analog Elektronik, Mikrodalga Güç Kuvvetlendiricileri üzerine çalışmaları olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. ELEKTRONİK VE HAB. MÜH. ABD.

Mikro - Elektronik ve CMOS Görüntü sensörü tasarımı üzerine çalışmaları olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. KONTROL VE OTOMASYON MÜH. ABD

1

1

Elektrik Ölçme ve Enstrümantasyon üzerine çalışmaları olmak.

ENERJİ ENSTİTÜSÜ NÜKLEER ARAŞTIRMALAR ABD

Nükleer Enerji Mühendisi olup lisansüstü derecelerinden en az birini yurtdışında VVR reaktörleri üzerine bir çalışmayla almış olmak.

ENERJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ PLANLAMASI VE YÖN. ABD

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent olup, rüzgar enerjisi potansiyeli ve elektrik enerjisi üretim maliyeti üzerine çalışmaları olmak.

ENERJİ ENSTİTÜSÜ 
YENİLENEBİLİR ENERJİ ABD

1

1

Termodinamik ve transport özelliklerde kuantum ölçek etkiler üzerine çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK. FİZİK MÜH. ABD

1

1

Kuantum bilgi kuramı alanında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK. MATEMATİK. ABD

1

2

Komutatif olmayan Geometri alanında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK. KİMYA ABD

1

1

Fiziksel Kimya alanında "Hesaplamalı kimya" veya "Kimyasal sensörler ve imprint polimerler" konusunda çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK. KİMYA ABD

1

1

Polimer sentez konusunda çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

1

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAK. ÇEVRE MÜH. ABD

1

1

Metabolik modelleme alanında çalışmalar olmak.

İŞLETME FAK. İŞLETME MÜH. ABD

1

1

Kişisel gelir dağılımı eşitsizliği, yoksulluk ve uygulamalı istatistik alanlarında çalışmaları olmak.

İŞLETME FAK. İŞLETME MÜH. ABD

1

1

Kalkınma İktisadı ve Kadın Araştırmaları, Ekonomik ve Sosyal Politikalar konularında çalışmaları olmak.

İŞLETME FAK. İŞLETME MÜH. ABD

1

1

Uluslararası İktisat alanında doçent olup, ekolojik iktisat ve yeşil iktisat alanlarında çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. ABD

1

1

Nano - kompozit yapılı ince filmlerin üretimi, karakterizasyonu ve uygulamaları alanlarında çalışmaları olmak.

MADEN FAK. JEOFİZİK MÜH. ABD

1

1

Jeofizikte ısı akısı ve yeraltı suyu akışı modellemesi konusunda çalışmaları olmak.

MADEN FAK. MADEN MÜH. ABD

1

1

Maden kazı mekanizasyonu ve teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

MADEN FAK. MADEN MÜH. ABD

1

2

Kaya Mekaniği, Jeoistatistik, Maden Planlama ve Tasarımı ve Maden Ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAK. MİMARLIK ABD

1

1

Mimari tasarımda bilişim alanında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAK. MİMARLIK ABD

1

1

Geleneksel kırsal mimarlık mirasının korunması ve kültür varlıkları envanteri alanlarında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAK. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ABD

1

1

Şehir planlamada ve kentsel dönüşümde katılım modelleri ve uygulamaları alanlarında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAK. PEYZAJ MİMARLIĞI ABD

1

1

Peyzaj ekolojisi ve metrikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TAS. FAK. TEKSTİL MÜH. ABD

1

1

Dokunmamış kumaşlarda plazma, elektronik devre ve biyosensör uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

UÇAK VE UZAY BİL. FAK. UÇAK MÜH. ABD

1

1

İnsanız hava aracı, yüksek performans uçuş - kontrol, aviyonik ve navigasyon sistem tasarımı alanlarında çalışmaları olmak.

TÜRK MUSİKİSİ DEV. KONSERV. MÜZİKOLOJİ ABD

1

3

Müzik eğitimi alanında ve Orff yaklaşımı konusunda çalışmaları olmak.

TÜRK MUSİKİSİ DEV. KONSERV. ÇALGI ASD

1

1

Bağlama ve halk müziği alanında çalışmaları olmak.

TOPLAM

13

13

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4271516/istanbul-teknik-universitesi-ogretim-uyesi-alacak