Emekli maaşı alamayanlara müjde: 672 lira verilecek!

Türkiye'de devlet tarafından yapılan ek ödemeler sayesinde vatandaşlar az da olsa nefes alıyor.

Emekli maaşı alanları ve alacak olanları yakından ilgilendiren emekli maaşı promosyon kararı tartışılırken emekli maaşı alamayan ve emekli maaşı gibi herhangi bir geliri olmayan yaşlı vatandaşlara devlet gerekli koşulları sağladıkları takdirde ödeme yapıyor.

EMEKLİ MAAŞI ALMAYAN YAŞLILARA 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR ÖDENİYOR?

Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almayan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yaptıkları başvuru sonunda olumlu sonuçlandığı takdirde 672 lira ödeme yapılıyor.

65 YAŞ AYLIĞI İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) başvuru yapan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara öncelikle muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak gerçekleşirken kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmıyor.

2019 yılında 637 lira olan 65 yaş aylığı 1 Ocak 2020 itibarıyla 672 TL’ye yükseldi. Eskiden üç ayda bir yapılan ödeme artık her ay yapılıyor. Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5’inde, 1-6 arası olanlar 6’sında, 2-7 arasında olanlar 7’sinde, 3-8 olanlar 8’inde, 4-9 arası olanlar 9’unda ödeme alıyor.

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

65 yaşın dolduran,
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmayan,
-Nafaka almayan,
-Hiçbir geliri olmayan,
-Sağlık sigortası bulunmayan,
-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık olmayan ve

65 YAŞ AYLIĞI DETAYLI BİLGİ

65 yaş aylığı ve bütün devlet destekleri ile ilgili sorular şöyle:

Soru 1: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yaşlı ve Engelli Aylıkları için nereye başvuruda bulunulmaktadır?

Soru 2: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli aylığında muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Soru 3: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları başvurusu yapıldıktan sonra başvuru sahibine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından herhangi bir belge verilir mi?

Soru 4: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına başvuruda bulunan kişinin işlemleri ne zaman sonuçlandırılır?

Soru 5: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen yaşlı aylığında muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Soru 6: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklar dikkate alınmakta mıdır?

Soru 7: Evde Bakım Yardımı alan kişiler 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara başvuruda bulunabilir mi?

Soru 8: Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanan kişi 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlılık aylığından faydalanabilir mi?

Soru 9: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanan kişi Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımdan nasıl faydalanabilir?

Soru 10: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişinin sosyal incelemesi düzenli olarak yapılmakta mıdır?

Soru 11: 2022 sayılı Kanuna göre kaç çeşit aylık bağlanmaktadır?

Soru 12: Yaşlı Aylığından kimler faydalanabilir?

Soru 13: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı aylığı başvurusunda herhangi bir belge gerekmekte midir?

Soru 14: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı aylığı alan kişinin engelli aylığı alabilmesi için engel oranı ne kadar olmalıdır?

Soru 15: Yaşlılık aylığı ile engelli aylığı birlikte alınabilir mi?

Soru 16: 65 yaşını doldurmazdan önce engelli aylığı alan kişinin 65 yaşını aşınca engelli aylığı kesilir mi?

Soru 17: 65 yaşını aşmış kişi adına farklı bir kişi 65 yaş aylığı için başvuruda bulunabilir mi?

Soru 18: Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı yüzde kaç olmalıdır?

Soru 19: Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin yaşı önemli midir?

Soru 20: Engelli aylığı verilirken yalnızca istenilen rapor oranı yeterli midir?

Soru 21: Engelli aylığında muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır?

Soru 22: Engelli aylığına başvuruda bulunulurken hangi belgeler istenilmektedir?

Soru 23: %70 ve üzeri engelli aylığı nedir?

Soru 24: 15 yaşında ve %70'in üzerinde raporu bulunan kişi %70 ve üzeri engelli aylığından faydalanabilir mi?

Soru 25: %70 ve üzeri engelli aylığına başvuruda bulunulurken muhtaçlık hesaplaması yapılmakta mıdır?

Soru 26: 18 yaş altı engelli yakını aylığı ne demektir?

Soru 27: 18 yaş yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında belge istenmekte midir?

Soru 28: 18 yaş altı engelli aylığında engelli kişinin annesi veya babasının mahkeme kararı almasına gerek var mıdır?

Soru 29: 18 yaş altı engelli aylığına başvuruda bulunan kişinin muhtaçlık hesaplaması yapılmakta mıdır?

Soru 30: 18 yaşından küçük engelli kişinin anne ve babası boşandığı takdirde engelli yakını aylığını kim alabilecektir?

Soru 31: Boşanmadan önce 18 yaş altı engelli yakını aylığı baba tarafından alınmaktayken mahkeme engelli çocuğun velayetini anneye vermiştir. Annenin engelli yakını aylığını alabilmesi için ne yapması gerekmektedir?

Soru 32: 18 yaş altı engelli yakını aylığı alan kişi engelli ile farklı bir hanede ikamet edebilir mi?

Soru 33: 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı alan kişi aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilir mi?

Soru 34: Silikozis hastalığı aylığı başvuruları devam etmekte midir?

Soru 35: Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yetim aylığı alan engelli kişiler 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklarından faydalanabilir mi?

Soru 36: Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık primi ödeyen kişi 2022 aylığından faydalanabilir mi?

Soru 37: Nafaka alan bir kişi 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanabilir mi?

Soru 38: Herhangi bir mevzuat gereği düzenli aylık alanlar 2022 aylığından faydalanabilir mi?

Soru 39: Huzurevinde veya herhangi bir bakım merkezinde kalıp harçlık alan kişiler 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanabilir mi?

Soru 40: Hanede Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) kaydı bulunan kişilerin olması 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıkların alınmasında engel teşkil eder mi?

Soru 41: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda muhtaçlık hesaplamaları nasıl yapılmaktadır?

Soru 42: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda muhtaçlık hesaplaması yapılırken kişinin kira ödemeden oturduğu evi dikkate alınır mı?

Soru 43: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesinin muhtaçlık hesaplaması dikkate alınırken hanenin farklı konutlardan oluşan kira geliri bulunmaktaysa bu gelirde muhtaçlığa dâhil edilir mi?Soru 44: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait farklı konutu bulunmasına rağmen kira geliri bulunmamaktaysa bu konutta muhtaçlık hesaplanmasında dikkate alınır mı?Soru 45: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait dükkân bulunmaktaysa bu dükkân muhtaçlık hesaplanmasında nasıl dikkate alınır?

Soru 46: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait dükkândan herhangi bir gelir veya kira bulunmuyorsa nasıl bir hesaplama yapılır?

Soru 47: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait arazi ve tarlası bulunmaktaysa nasıl bir muhtaçlık hesaplanması dikkate alınır?

Soru 48: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait binek aracı muhtaçlığın hesaplanmasında nasıl dikkate alınır?

Soru 49: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait ticari veya zirai amaçlı kullanılan araçlar muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilir mi?

Soru 50: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilir mi?

Soru 51: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait banka mevduatları için muhtaçlığın hesaplanması nasıl dikkate alınır?

Soru 52: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait taşınır taşınmaz malların rayiç bedellerin değerlendirmesini kim yapmaktadır?

Soru 53: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Yardımları ve burslar muhtaçlığın hesaplanmasında dikkate alınmakta mıdır?

Soru 54: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait burslar ve vakıflardan alınan nakdi yardımlar muhtaçlığın hesaplanmasına dâhil edilmekte midir?

Soru 55: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişi ve hane bireylerinin kiracı olarak oturdukları konuta ödedikleri kira bedeli muhtaçlığın hesaplanmasına dâhil edilmekte midir?

Soru 56: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait yapılan harcamalar hanenin muhtaçlığı hesaplanırken hanenin toplam gelir tutarından çıkarılır mı?

Soru 57: Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkların ödemeleri nasıl yapılır?

Soru 58: 2022 ödemeleri hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Soru 59: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanan kişinin adres değiştirmesinden dolayı aylığı kesilir mi?

Soru 60: Adres değişikliğinden dolayı durdurulan 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanmak isteyen vatandaş tekrar başvuruda bulunmalı mıdır?

Soru 61: Adres değişikliği nedeniyle 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları fesih edilen ve bunun neticesinde tekrardan mütevelli heyetine yapılan başvuru sonucu tekrar 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanan kişi alamadığı aylıkları alabilir mi?

Soru 62: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirilmeyen ikametgâh değişikliği sonucu vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları kesilir mi? CEVAP 62: Kesilmez ancak geçici olarak durdurulur. Yeni ikametgâhının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına 1 yıl içinde başvuru yapılması halinde Mütevelli Heyet tarafından uygun görülmesi halinde alamadığı aylıklar ödenir.

Soru 63: Adres değişikliği beyanı yapmadığından dolayı 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı kesilen vatandaş tekrar bu aylıktan yararlanabilir mi?

Soru 64: Geçici durdurma nedeniyle 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanamayan kişi tekrar başvuruda bulunmazsa 2022 aylığı fesih edilir mi?

Soru 65: Rapor süresinin dolmasından dolayı vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı fesih edilir mi?

Soru 66: Rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu zamanında vermeyen vatandaş yeni raporunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına teslim edince alamadığı aylıkları tekrar alabilir mi?

Soru 67: Merkezi inceleme sonucunda kişinin vefat ettiği tespit edilince 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları fesih edilir mi?

Soru 68: Kişinin ölmeden önce hak etmiş olduğu ödemesi varsa varisleri bu ödemeyi alabilir mi?

Soru 69: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklar kapsamında ödemesi bulunan ancak vefat ettiğinden dolayı ödemesini alamayan kişinin varisleri bu ödemeyi alabilmek için hangi işlemleri yapmalıdırlar?

Soru 70: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan nasıl feragat edilir?

Soru 71: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklar muhtaç olmama nedeniyle fesih edilebilir mi?

Soru 72: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları muhtaç olmadığından dolayı fesih edilen kişinin muhtaç olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından nasıl tespit edilir?

Soru 73: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan vatandaşın engel oranının %40'ın altına düşmesi halinde ne gibi işlemler yapılır?

Soru 74: Vatandaşın rapor oranı %40'ın altına düşmesine rağmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bu raporu getirmeyen kişilere yersiz ödeme çıkar mı?

Soru 75: Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) kaydı olan vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı nasıl fesih edilir?

Soru 76: 18 Yaşını dolduran vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli yakını aylığı nasıl fesih edilir?

Soru 77: Engelli yakını aylığı alan vatandaş 18 yaşını doldurması halinde engelli aylığından faydalanabilir mi?

Soru 78: Engelli yakını aylığı alan ancak engelli ile aynı hanede yaşamayan vatandaşların aylıkları kesilir mi?

Soru 79: Engelli yakını aylığı alınmasına rağmen engelli kişiye bakılmadığı tespit edilirse 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli yakını aylığı kesilir mi?

Soru 80: Düzenli bir şekilde ödemesini alamayan vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı fesih edilir mi?

Soru 81: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen ödemelerini alamadığından dolayı kuruma iade edilen aylıkları vatandaşlar alabilirler mi?

Soru 82: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığa başvuruda bulunmak isteyen kişi istenilen raporu ücretsiz olarak alabilir mi?

Soru 83: Fotoğraf olmayan raporlar geçersiz midir?

Soru 84: Farklı olarak hangi hallerde rapor kabul edilmez?

Soru 85: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara haciz konulabilir mi?

Soru 86: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişinin ödemek zorunda olduğu nafaka için aylıklarına kesinti konulabilir mi?

Soru 87: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıktan feragat eden veya Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına dâhil edilen kişinin durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) nasıl iletilir?

Soru 88: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına gelir ve benzeri durumlarında değişiklik olması halinde bilgilendirme yapmalı mıdır?

Soru 89: 18 yaş altı engelli yakını aylığından faydalanan kişi çocuğu adına Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) yardımı alabilir mi?

Soru 90: 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı alan kişi işe başladığı andan itibaren hangi işlemleri yapmalıdır?

Soru 91: Bir işte çalışmasına rağmen aylıktan faydalanmaya devam eden vatandaşlara ne gibi yaptırımlar olmaktadır?

Soru 92: 18 yaş altı engelli yakını aylığından faydalanmak isteyen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kaydı bulunan vatandaş çocuğu adına engelli yakını aylığı alabilir mi?

Soru 93: Kendisine yersiz ödeme çıkan vatandaş 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan tekrar faydalanabilir mi?

Soru 94: Yersiz ödeme çıkan vatandaşın kendisine tekrar 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması halinde yersiz ödemeyle ilgili aylıklardan kesinti yapılabilir mi?

Soru 95: Aylık alma şartlarını kaybeden vatandaşa yersiz ödeme çıkabilir mi?

Soru 96: Ev almak istiyorum 2022 aylığım kesilir mi?

Soru 97: Araba almak istiyorum 2022 aylığım kesilir mi?

65 Yaş aylığı yanı sıra bu soruların cevaplarının tamamına Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari/ linkinden ulaşabilirsiniz.

- KPSS Cafe, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4271282/emekli-maasi-alamayanlara-mujde-672-lira-verilecek