HDP'den YSK'ya seçimde dürüstlük için başvuru

ANKARA (AA) - HDP, "seçimin düzen içinde ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yapılmasının sağlanması amacıyla gerekli önlemleri alması" talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

HDP'den yapılan açıklamada Eş Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt'ün YSK'ya yaptığı başvuruya yer verildi. Başvuruda, Anayasa'nın "Seçimlerin genel yönetim ve denetimi" başlıklı 79. maddesine atıfta bulunuldu. Söz konusu maddede "Seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılacağı, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevinin YSK'nın olduğu, YSK'nın kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamayacağı"nın karara bağlandığı hatırlatıldı.

Bir süredir, "seçimin düzen içinde yönetilemeyeceği ve dürüst bir seçimin gerçekleştirilmeyeceğine" ilişkin çok yoğun ve yaygın tartışmalar olduğu öne sürülen başvuruda, henüz gerçekleşmemiş bir seçimle ilgili kuşku ve şüphelerin yayıldığı savunuldu.

Son dönemde 126 bölgede geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği ifade edilen başvuruda, şu görüşlere yer verildi:

"Yurttaşların güvenliği için geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilmekte ise de seçim güvenliği olmadığı izleniminin yaratılması ve böylece vatandaşların veya sandıkların başka bölgelere taşınması amacıyla geçici güvenlik bölgeleri oluşturulduğu yönünde de yurttaşlarca yaygın biçimde kuşkular dile getirilmektedir. Partimiz de bu konuda ciddi kaygılar taşımaktadır. 'Seçim güvenliğinin sağlanması' adı altında, askeri darbe dönemlerinde tanık olunan sandık çevresi ve sandık alanlarının silahlı güçlerin kuşatması altına alınması ve silahların gölgesinde oy kullanılması herhalde hür iradeyle seçimlerin gerçekleştirildiği izlenimi doğurmayacaktır. YSK'nın bu konuda da gerekli duyarlılığı göstereceğini, aksi yöndeki tutum ve davranışları engelleme yönünde kararlı bir tutum geliştireceğini umuyoruz. Bütün bu kaygı ve tartışmaların sona erdirilmesi amacıyla mart ayında sözlü, bugün de yazılı olarak ilettiğimiz önerilerimizin göz önünde bulundurulmasını, YSK'nın seçimin düzen içinde ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yapılmasının sağlanması amacıyla gerekli önlemleri almasını ve sonucu hakkında partimizin bilgilendirilmesini umuyoruz."

- KPSS Cafe, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4270977/hdpden-yskya-secimde-durustluk-icin-basvuru