AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı

(OÖLP) Uygulama dersleri 5. yarıyılda “Okul Deneyimi”, 7. yarıyılda “Öğretmenlik Uygulaması I”, 8. yarıyılda “Öğretmenlik Uygulaması II” ve “Topluma Hizmet Uygulamaları” derslerinden oluşmaktadır.

Uygulama dersleri, öğ-retmenlik mesleğini oluşturan birçok görevi öğretmen adaylarına tanıtma amacı güden planlı gözlem ve eğitim etkinliklerinden oluş-maktadır. Bu dersler yoluyla öğretmen adaylarının okul yaşamını ve eğitim ortamını gerçek okul ortamında tanımaları beklenmektedir. Tüm uygulama dersleri devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir ve e-portfolyo yöntemi ile yürütülmekte ve değerlendirilmektedir. Bu derslerin uygulama sürecine ilişkin bilgiler http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresi OÖLP linkinde yayınlanmaktadır.

Öğrencilerin, uygulama dersleri ile ilgili olarak öğretim yılı başında internet üzerinden yapılan duyur uları takip etmeleri, uygulama sürecinin işleyişinde sorun yaşanmaması açısından önemlidir. Her dersin işleyişine yönelik ayrıntılı bilgi ilgili dersin uyg ulama kılavuzunda verilmiştir.

- KPSS Cafe, AÖF Haberleri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4270964/aof-okuloncesi-ogretmenligi-lisans-programi