Üniversiteye En Az İlköğretim Mezunu Daimi Personel Alımı Yapılıyor!

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan duyuru ilanın en az ilköğretiim mezunu 25 daimi personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan duyuru ilanında "Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve bağh birimlerinde çalıştınlmak iizere 657 sayıh Kanunun 4/D maddesi kapsamırıda- 4857 Sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlannda İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetrnelik" kapsammda Ttlrkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracıhğıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Siirekli İşçi" almı yapılacaktır. Şartlın tışıyan adıylınn 01-1|10312020 tarihleri aresında başvurutınnı Bahkesir İş Kurumu İl rvlllatlngtne/hizmet merkezine şahsen veya rrır,w.iskur.gov.tr adresinden yıpmılan gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İlanı İncelemek ve başvuru Şartları için tıklayınız

- KPSS Cafe, İş-Kur bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4270759/universiteye-en-az-ilkogretim-mezunu-daimi-personel-alimi-yapiliyor