29 Mart 2020 Resmi Gazetenin 31083 Sayısı Yayınlandı

Resmi gazete'nin resmi internet sitesi üzerinden 29 Mart 2020 tarihli ve 31083 sayılı resmi gazete yayınlandı. Haberimiz üzerinden resmi gazetenin 29 mart 2020 tarihli sayısı hakkında gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.<
 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2323)
YÖNETMELİKLER
–– Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2324)
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Munzur Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

https://www.resmigazete.gov.tr/

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4270683/29-mart-2020-resmi-gazetenin-31083-sayisi-yayinlandi