EGM KPSS Şartsız Personel Alımı Başvuruları Başladı (Sertifika Şartı)

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından DPB'de yayımlanan ilana başvurular başladı.

EGM tarafından yayımlanan ilanda, Havacılık Dairesi Başkanlığına 3 adet Uçuş Teknisyeni ve 10 adet Helikopter Makinisti olmak üzere toplamda 13 sözleşmeli persoenl alımı yapılacağı açıklandı.

Kimler Başvurabilir?

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

# Atanmak istediği unvanla ilgili olarak aşağıdaki şartları taşımak,

# Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

# Askerlik hizmetini tamamlamış veya tamamlamış sayılmak,

# Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

# Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer
nitelikleri taşımak.

Başvuru

İlana başvurular 17 Kasım gününe kadar aşağıdaki evraklarla birlikte İl Emniyet Müdürlüklerine yapılacak.

# Kimlik belgesi,
# 2 vesikalık fotoğraf,
# Mezuniyet belgesi veya onaylı örneği,
# Temel teknisyen sertifikaları,
# Başvuru formu,
# Temel teknisyen sertifikaları, Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve belgeleri, Her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir varsa kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve Havacılıkla ilgili kişisel tüm (sertifikalar, kurs belgeleri vs.) belgelerin başvuru yerlerinde gösterilmesi yeterli olup, sözlü ve/veya uygulama sınavına gelirken aday yanında getirecektir. Ayrıca kazanan adaylardan bu belgelerin asılları veya aslı gibidir onayları istenecektir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

- KPSS Cafe, KPSS'siz bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4269518/egm-kpss-sartsiz-personel-alimi-basvurulari-basladi-sertifika-sarti