Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşire alımında bulunacak.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen ünvanda, yazılı ve /veya sözlü sınav yapılmaksızın Lise 2014 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Hemşire

1

Sağlık Meslek Lisesi mezunu oimak. Nöroloji ve Nöroşirurji yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıllık tecrübesi olup bunu belgelendirebiecek durumca olmak

FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Hemşire

1

Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak, ortopedi alanında en az 2 yıllık tecrübesi olup bunu belgelendirebiecek durumda olmak

1- Başvuracak adayların 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesin'de belirtilen şartlara haiz bulunmaları.
2- Mezuniyetine göre Lise 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
4-Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5- Sonuçlar KPSS Puan sıralaması dikkate alınarak; başvuru bitim tarihini takip eden 1 hafta içinde pdb.ktu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
6- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİNİN ASLI MUTLAKA TARAFIMIZCA GÖRÜLECEK VE FOTOKOPİSİ ALINACAKTIR.)
2- 2014 KPSS Sonuç Belgesi
3- Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi.
4-Nüfus Cüzdanı Fotokobisi
5-1 adet vesikalık fotoğraf (Dilekçeye eklenecektir)
6-Nöroloji ve Nöroşirurji yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıl hizmeti olduğunu gösterir belge.
7-Ortopedi alanında en az 2 yıl hizmeti olduğunu gösterir belge.

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4269475/karadeniz-teknik-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani