Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alım İlanı

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu nun, Ankara Merkezinde ve İstanbul Temsilciliğinde duyulan 2 Sistem Çözümleyicisi, 1 Sistem Programcısı ve 3 Teknisyen ihtiyacın karşılanması amacıyla personel seçimi için giriş sınavı açılmış...

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu nun, Ankara Merkezinde ve İstanbul Temsilciliğinde duyulan 2 Sistem Çözümleyicisi, 1 Sistem Programcısı ve 3 Teknisyen ihtiyacın karşılanması amacıyla personel seçimi için giriş sınavı açılmış olup, sınava ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) a) 2 adet Sistem Çözümleyicisi ve 1 adet Sistem Programcısı için; ÖSYM tarafından 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (2010-KPSS Lisans); KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7 ve KPSSP8 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kışı,

b) 3 Adet Teknisyen için; ÖSYM tarafından 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (2010KPSS Ortaöğretim); KPSSP94 puan türünde en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kışı sınava katılabilecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının 1 'den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2) Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

3)

a) Sistem Çözümleyicisi/Sistem Programcısı için üniversitelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte ve yüksekokullar mezunu olmak.

c) Teknisyen için Lise dengi okulların bilişim teknolojileri, bilgisayar, elektrik, elektronik bölümleri ve ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak.

4) 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1976 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.)

5) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından" Sınav Broşürü "nde gösterilen şartları taşımak.

GİRİŞ SINAVI

Sınav Tarihi; 4 Haziran 2011

Sınav Yeri: Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir Yolu 8.Km No:156 ANKARA

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır

SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını,sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" Kurul'un aşağıda adreslen gösterilen Ankara Merkez binasından ve istanbul Temsilciliğinden alınabilir. Ayrıca Kurul'un internet sayfasından da" Sınav Broşürü" ve " Başvuru Formu" temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı'na katılabilmek için" Başvuru Formu" ve istenen belgeler, en geç 23 Mayıs 2011 saat 17:30'a kadar ulaşacak şekilde Kurul'un Ankara'daki merkezine teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV BAŞVURU BELGELERİ

1) Sermaye Piyasası Kurulunun Ankara merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden veya www,spk,QQV,tr adresinden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak başvuru formu (4 sayfadan oluşmaktadır )

2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) (Kurul tarafından aslı görüldüğünde onaylanabilir)

3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

4) 2 adet vesikalık resim (Son 1 yıl içinde çekilmiş) Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri ve sınavların başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) ınternet adresinde. 30 Mayıs 2011 tarihinden itibaren ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava Giriş Belgelen 2.6.2011 - 3.6.2011 tarihlerinde saat 17:30'a kadar adaylara elden teslim edilecektir. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV KONULARI

a) Sistem Çözümleyicisi/Sistem Programcısı için (Sınav İngilizce Yapılacaktır): . Yazılım Mühendisliği Kavramları . Yazılım Mimarisi . Sistem Mimarisi . Programlama Dillen . Algoritmalar ve Veri Yapılan . Veri Tabanı Yönetim Sistemleri . İşletim Sistemleri . Ozdevınırler Kuramı ve Biçimsel Diller

b) Teknisyenler için: . Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Birimleri . işletim Sistemi ve Ofis Uygulamaları . Temel Elektrık-Elektronik Kavramları . Temel İletişim/Sistem ve Ağ Kavramları

SINAVIN ESASLARI

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda başarılı olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır.Ayrıca, sınav sonucu Kurulun ilan panosu ve Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir.Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç gün içerisinde Kurula müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurul tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mumkun mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurul sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurulun ınternet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

SERMAYE PİYASASI KURULU ANKARA MERKEZ Eskişehir Yolu 8 Km. No: 156 06530 ANKARA İrtibat Tel: (0312)292 89 98

İSTANBUL TEMSİLCİLİSİ Harbiye Mah Askerocağı Caddesi No 15 Süzer Plaza Kat: 3 34367 Şişli/İSTANBUL İrtbat Tel (0212) 334 56 09

İNTERNET ADRESİMİZ http://www.spk.gov.tr

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4267289/sermaye-piyasasi-kurulu-bilisim-personeli-alim-ilani