SGK eğitim ve öğretim yardım tutarlarını açıkladı

ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 2015-2016 öğretim yılında şehit, harp ve vazife malullerinin çocuklarına ödeyeceği eğitim ve öğretim yardımını, ilköğretim öğrencileri için kişi başı bin 246 lira, lise öğrencileri için bin 869 lira ve yüksekokul öğrencileri için ise 2 bin 492 lira olarak belirlendi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun, Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi kapsamındaki şehit, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına her yıl eğitim ve öğretim yardımı yaptığı belirtildi.

Kurumun 2015-2016 öğretim yılında yapacağı eğitim ve öğretim yardım tutarının belirlendiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim ve öğretim yardımı, ilköğretim öğrencileri için bin 246 lira 26 kuruş, lise öğrencileri için bin 869 lira 39 kuruş, yüksekokul öğrencileri için 2 bin 492 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

Buna göre, vazife malulü çocuklarına; şehit, harp ve vazife malulü çocuklarından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim görenlere; harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerin 5434 sayılı Kanunun ek 79'uncu maddesinin birinci fıkrası ve 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin çocuklarına; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında (2330 sayılı) Kanun hükümleri uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında aylık almakta olanların veya bunlardan vefat edenlerin çocuklarına, eğitim ve öğretim yardımının ödenebilmesi için hak sahiplerinin, öğrenim durumunu gösterir öğrenci belgelerini, bir dilekçe ekinde 1 Eylül-31 Aralık 2015 tarihleri arasında kurumumuz kayıtlarına geçecek şekilde göndermeleri gerekmektedir."

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4267169/sgk-egitim-ve-ogretim-yardim-tutarlarini-acikladi